Skip to the main content.

2 min read

CO2-emisson dokumenteres via GHG-protokollen

Featured Image

Med vedtagelsen af EU-taksonomien i 2021 blev det lovpligtigt for alle virksomheder i regnskabsklasse D og C fat indrapportere deres egne og deres underlevarandørers C02-emissioner. Her kan du læse om, hvordan virksomheder og deres underleverandører dokumenterer svirksomhedens CO2-emissioner via GHG-protokollen.


For at opfylde EU taksonomien skal alle virksomheder i regnskabsklasse D indberette al direkte og indirekte miljøbelastning for 2022 på linje med virksomhedens økonomiske resultater i årsregnskabet for 2022.


Målet er et klimaneutralt EU inden 2050

I 2021 vedtog EU den såkaldte Taxonomy Climate Delegated Act for at sikre Parisaftalens målsætning om et klimaneutralt EU inden 2050.

I første omgang betyder det, at virksomheder i regnskabsklasse D og C skal indrapportere deres CO2-emissioner, inklusiv alle virksomhedens underleverandørers CO2-emission.

For at lette og ensrette indberetningen af CO2-emissioner blev det samtidigd vedtaget, at virksomheder i regnskabsklasse D og C skal følge bestemmelserne i EU´s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

For at opfylde CSRD skal virksomheden have en overordnet strategi samt en ensartet og konsekvent måling og indrapportering af virksomhedens miljøpåvirkning, også kaldet virksomhedens ”baseline”. Den mest effektive måde at skabe denne baseline er ved at følge GHG protokollen.Målet er at nå zero emission


GHG-protokollens 3 Scopes:

I GHG protokollen er defineret 3 Scopes for beregning af en virksomheds CO2-udledning. Det overordnede skel er mellem direkte og indirekte udledte emissioner.

Direkte CO2-emissioner stammer fra virksomhedens egne lokaliteter og maskiner, fx afbrænding af gas, udledning fra produktionsprocesser og drift. Disse emissioner skal registreres under Scope 1

De indirekte C02-emissioner er delt i Scope 2 og Scope 3:

Under Scope 2 hører CO2-emissioner fra produktion af den energi, virksomheden køber til opvarmning, drift af maskinel og forbruger i fht transport.

Under Scope 3 hører CO2-emissioner fra de dele af virksomhedens værdikæde, som virksomheden ikke direkte kontrollerer. Herunder CO2-emission fra underleverandørers drift, produktion og transport (”upstream”) samt emissioner i forbindelse med brug og bortskaffelse af produkter, fx virksomhedens IT-drift og hardware (”downstream”).Underleverandører er en del af Scope 3 

Det er i Scope 3, at langt den største del af virksomhedens CO2-emissioner findes. Primært fordi der i Scope 3 indregnes de CO2-emissioner, som virksomhedens leverandører skaber ved produktionen af de varer og/eller ydelser, som indkøbes til virksomhedens produktionsproces. Samtidig indgår også CO2-emissioner fra indkøb og brug af udstyr til virksomhedens daglige drift i Scope 3.

Derfor er det i Scope 3, at de største reduktioner i CO2-emissioner year-on-year kan dokumenteres.

Du kan læse mere om de 3 Scopes, GHG-protokollen og den principper herDine underleverandørers dokumentation har indflydelse på din


Scope 3 består af 15 kategorier – man vælger selv

Når en virksomhed rapporterer ud fra GHG-Protokollen, skal der rapporteres på samtlige emissioner fra Scope 1 og 2. For Scope 3 emissioner skal virksomheden kun rapportere på udvalgte områder. Det skyldes, at Scope 3 emissionerne er inddelt i hele 15 kategorier, heraf 8 ”upstream” og 7 ”downstream”. Afhængigt af virksomhedens type, vil nogle kategorier være meget relevante, mens andre ikke vil.

Du kan se alle 15 kategorier i Scope 3 her.Skal vi hjælpe dig?

Som leverandør af IT-hardware, infrastruktur, cloudløsninger og services beregner og dokumenterer vi CO2-emissionen fra både virksomhens egen IT-infrastruktur (Scope 1) og virksomhedens leverandørers IT-arkitektur (Scope 3).

Samtidig kan vi via vores omfattende database sikre, at fremtidige indkøb af hardware og software ”koster” mindst muligt i CO2 emissioner samt opbygge datamodeller for kontinuerlig og sammenlignelig indsamling af Co2-data.

Sidst men ikke mindst hjælper vi med at beregne og dokumentere din virksomheds CO2-emission fra de øvrige kategorier i Scope 3 og i overensstemmelse med GHG-protokollen.

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak om, hvordan du kommer videre i forhold til EU-taksonomien og dokumentation af din virksomheds CO2 emissioner.

Få mere viden og inspiration her

Se hvilke fordele lejet storage giver

Se hvilke fordele lejet storage giver

Ved at leje sig ind i en storage- og serverløsning, undgår man uforudsete udgifter til udskiftning og vedligeholdelse af hardware. Samtidig slipper...

Read More
Hvad er IT-afdelingens største udfordring i 2024?

Hvad er IT-afdelingens største udfordring i 2024?

IT-afdelingens rolle er ikke længere "kun" at levere grundlaget for virksomhedens drift og services. Betydningen for medarbejdernes trivsel,...

Read More
Brugt IT-udstyr er penge værd

Brugt IT-udstyr er penge værd

Systematisk udskiftning af IT-udstyr styrkter både datasikkerheden, CSR-regnskabet og økonomiafdelingen. Læs mere om fordelene, og hvordan du opnår...

Read More