Skip to the main content.

SMV - sådan dokumenterer du

De virksomheder som først etablerer en baseline, bliver de første til at høste gevinsterne


Codeex > Bæredygtig IT > ESG-rapportering > Sådan dokumenterer du

SMV'er bør allerede nu etablere en baseline

Selvom EU først senere vil kræve, at også SMV´er overholder EU taksonomien og rapporterer deres miljøpåvirkning, er der en række gode grunde for SMV´er til allerede nu at tage EU taksonomien og CSRD alvorligt. Her følger de tre vigtigste:

"Baseline" dokumenterer din virksomheds miljøpåvirkning

For at kunne navigere indenfor CSRD skal man have en overordnet strategi samt en ensartet og konsekvent måling af virksomhedens miljøpåvirkning. Det er denne strategi og måling, der er virksomhedens ”baseline” i fht. senere målinger og sammenligninger. Den bedste metode til at etablere denne baseline er at implementere GHG protokollen.

Sådan dokumenterer du din virksomheds CO2-emissioner

Virksomhedens første skridt bør være at identificere hvilke aktiviteter i Scope 3, som bidrager mest til virksomhedens CO2-udledning og derefter fastsætte processer for måling af CO2-emissionerne for disse aktiviteter jvf. GHG-protokollen.

Næste skridt bør være at identificere og indsamle data for scope 1, 2 og 3. Herunder kan du ses et par eksempler på input data.Scopes Type af emissioner Eksempler på input-data
Scope 1 Direkte emissioner
 • Brændstof til lokal produktion af elektricitet, varme eller damp.

 • Emissioner fra fysiske eller kemiske processer.

 • Brændstof til transport af materiale, produkter, affald og medarbejdere.

 • Flygtige emissioner, altså lækager og utætheder fra anlæg, f.eks. lækage af kølemidler på gasform fra køleanlæg.
Scope 2 Indirekte emissioner
 • Køb af kollektivt forsynet elektricitet, damp, varme eller køling til forbrug i virksomheden.
Scope 3 Andre indirekte emissioner Upstream:
 • Direkte og indirekte emissioner relateret til årlige indkøb af materialer, produkter og services. Data kan være i form af DKK (f.eks. indkøbt stål for xx DKK) eller mængder (f.eks. indkøbt xx kg stål).

 • Data om transport til centrallagre. Data kan f.eks. komme fra transportleverandører.

Downstream:
 • Data om brug af produkter. Data kan f.eks. indhentes via kundeundersøgelser og/eller beregnede data.


Tredje skridt er den konkrete beregning og indberetning af virksomhedens C02-emissioner. Mængden af emissioner udregnes via den indsamlede forbrugs- og aktivitetsdata på de udvalgte rapporteringsområder og emissionsfaktorer.

Udgangspunktet for rapporteringen er historiske sammenligningstal som går igen år efter år. Dermed får læseren af rapporten et hurtigt og tydeligt overblik over udviklingen i virksomhedens CO2-emissioner.


Start med at få etableret en baseline for CO2-emissionen

På samme måde som en virksomhed kan få skattefradrag i årets overskud, hvis virksomheden tidligere har haft underskud, vil man i et fremtidigt scenarie kunne modregne de reduktioner som virksomheden gennemfører ift. en evt. stigning i virksomhedens CO2-emission. Dette er især relevant i forhold til regeringens videre arbejde på opgørelse af CO2-afgifter for Dansk Erhvervsliv.

Ved at skabe en baseline for virksomhedens CO2-emissioner, vil virksomheden få mulighed for at få “fradrag” i den samlede Co2 udledning. Fx hvis man optimerer processer, så der fremover udledes mindre CO2, eller hvis man reducerer virksomhedens CO2 emissioner ved at frasælge aktiver eller lukke produktionsenheder.

Dette ”fradrag” er dog kun muligt at opnå, hvis udledningen fra de processer, aktiver eller produktionsenheder tidligere har været inkluderet i virksomhedens CO2 indberetning. Derfor er det afgørende så hurtigt som muligt at få beregnet og dokumenteret virksomhedens samlede CO2-baseline i forhold til GHG-protokollen.

Skal vi hjælpe dig?

Som leverandør af IT-hardware, infrastruktur, cloudløsninger og services beregner og dokumenterer vi CO2-emissionen fra den eksisterende IT-infrastruktur.

Samtidig kan vi via vores omfattende database sikre, at fremtidige indkøb af hardware og software ”koster” mindst muligt i CO2 emissioner samt opbygge datamodeller for kontinuerlig og sammenlignelig indsamling af Co2-data.

Sidst men ikke mindst hjælper vi med at beregne og dokumentere din virksomheds CO2-emission fra de øvrige kategorier i Scope 3 og i forhold til GHG protokollen.

Vi hjælper med at ...

 • Indsamle klimadata digitalt

 • Registrere CO2 værdier på IT

 • Registrere og tracke assets

 • Udarbejde og kvalificere CO2 baseline

 • Udarbejde klimarapporter for Scope 3 områder

 • Videresælge og genanvende brugt IT udstyr

 • Rådgive om "net-zero" investeringsmuligheder

Du er altid velkommen

Vil du vide mere om, hvordan du etablerer en baseline for din virksomheds CO2-regnskab? 

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak, så giv mig et kald eller send en mail. 

Telefon: 22 76 75 45
E-mail: je@codeex.dk

Jimmi Ekberg
Managing Partner

Book et møde med Jimmi

jimmi_fritlagt copy

Nyheder og blogs

2 min read

IT-branchens 7 råd til indkøb af bæredygtige IT-løsninger

IT- og televirksomhedernes brancheorganisation IT-Branchen har giver 7 anbefalinger til indkøb af bæredygtige...
2 min read

Sådan bliver du compliant med GHG-protokollen og de tre scopes

Implementeringen af EUs klimarapporteringsdirektiv CSRD blev vedtaget ved Dansk Lov pr. 2. maj i 2024. Det betyder, at...
2 min read

Ingen bæredygtighed - ingen succes

I en tid, hvor bæredygtighed ikke længere er et valg men en forventning fra forbrugerne, bliver brugen af bæredygtige...

Se flere blogindlæg