Skip to the main content.

2 min read

IT-branchens 7 råd til indkøb af bæredygtige IT-løsninger

Featured Image

IT- og televirksomhedernes brancheorganisation IT-Branchen har giver 7 anbefalinger til indkøb af bæredygtige IT-løsninger. Her får du en kort gennemgang af de 7 råd samt et link til en dybere gennemgang.

En analyse fra Dansk Erhverv viser at 75 % af virksomhederne arbejder på at blive mere bæredygtige. Af disse har 45 % allerede opsat konkrete CO2-reduktionsmål, og 40 % arbejder på at opfylde klimamål, der overgår de danske målsætninger om 70 % CO2-reduktion inden 2030.

For at nå disse ambitiøse mål er det nødvendigt at gennemgå alle aspekter af virksomhedens CO2-udledning, herunder energiforbruget i IT-infrastrukturen. 


website-blog-article-se-it-branchens-raad-til-baeredygtige-it-loesninger-01-1


Energiforbruget til virksomhedens IT-infrastruktur er oplagt at kigge nærmere på. En enkelt server kan snildt bruge mellem 2.000 og 4.000 kWh strøm om året. Det er lige så meget, som en gennemsnitlig dansk familie bruger i en lejlighed eller et parcelhus. Dét regnestykke samt hvordan du reducerer virksomhedens CO2-udledning fra sine servere, kan du læse mere i Energistyrelsens Serverrumsvejledning.Fokusér på CO-2 aftrykket, når der vælges hardware

Virksomheder kan reducere deres CO2-aftryk betragtelingt ved at vælge hardware fra de mest bæredygtige hardwareproducenter. Herunder følger IT-Branchens 7 konkrete anbefalinger til indkøb af bæredygtig IT.

 1. Opsæt klare mål
  IT-Branchen anbefaler, at virksomhederne har klare grønne ambitioner og konkrete mål. Dermed bliver det uundgåeligt for de IT-ansvarlige og virksomhedens indkøbere at fokusere på bæredygtighed og miljøkrav.

 2. Aktiv dialog med markedet og leverandører
  Virksomheder bør engagere sig i en aktiv dialog med IT-leverandører for at forstå, hvilke bæredygtigheds- og miljøkrav, de kan opfylde. Dette hjælper med at stille realistiske og relevante krav til bæredygtighed i indkøbsprocessen og sikrer, at man vælger leverandører, der kan dokumentere deres bæredygtighedspraksis.

 3. Fokusér på etiske standarder i leverandørkæden
  Ved at vælge ansvarlige leverandører, bidrager virksomheden til bedre arbejdsforhold og reduceret miljøbelastning globalt. Leverandørerne skal blandt andet leve op til krav inkluderet i internationale standarder som Responsible Business Alliance, FN's retningslinjer, ILO og OECD. 


website-blog-article-se-it-branchens-raad-til-baeredygtige-it-loesninger-02-1


 1. Gør dit it-indkøb cirkulært
  Integrer cirkulær økonomi i IT-indkøbsprocessen ved at fokusere på produkternes livscyklus. Dette betyder at overveje genbrug, genfremstilling og genanvendelse af IT-udstyr. Ved at tænke cirkulært reduceres produkternes samlede omkostninger og miljøpåvirkninger.

 2. Se på det fulde billede i stedet for kun på indkøbsprisen
  Brug Total Cost of Ownership (TCO) som et økonomisk tildelingskriterium i stedet for den rene indkøbspris. TCO tager højde for alle omkostninger i løbet af produktets levetid, herunder energi- og vedligeholdelsesomkostninger. Dette gør det nemmere at vælge produkter, der er mere ressourceeffektive og dermed billigere for virksomheden set over produktets totale levetid.

 3. Vurderingsgrundlag med vægt på bæredygtighed

  Indfør sociale og miljømæssige kvalifikationskrav eller minimumskrav som en del af tildelingskriterierne, når du udbyder eller tildeler ordrer til virksomhedens IT-leverandører. Dette sikrer, at bæredygtighed bliver en væsentlig faktor i indkøbsbeslutningerne.

 4. Skab en løbende dialog om grønne gevinster med din leverandør
  Fasthold en løbende, struktureret dialog med virksomhedens IT-leverandører om de bæredygtighedskrav der opstilles i udbudsmaterialer og indkøbsaftaler. Dette hjælper med at sikre, at leverandørerne fortsat lever op til kravene og bidrager til en kontinuerlig forbedring af virksomhedens bæredygtighedspraksis.

Her et link til en uddybning af hver af de 7 anbefalinger på IT-Branchens site.


website-blog-article-se-it-branchens-raad-til-baeredygtige-it-loesninger-03


Få penge og goodwill for virksomhedens brugte IT-udstyr

Når nye enheder indkøbes, er der samtidig lige så mange enheder, som skal bortskaffes. Den mest forsvarlige, professionelle og rentable måde er at sælge enhederne til en professionel re-user.

Udover at man ofte får et ikke ubetydeligt beløb for enhederne, sikrer man sig samtidig garanti og dokumentation for, at al virksomhedskritisk data er slettet korrekt, at alle krav ift. GDPR er overholdt samt en mulighed for at styrke sit ESG-regnskab.


Overvej nye, brugte computere

Vidste du, at 80% af CO2-udledningen fra en computer stammer fra selve produktionen af computeren? Det er en ganske god grund til at overveje, om man i stedet for nye computere til alle i stedet skal indkøbe opdaterede re-use computere til sine brugere med standardbehov?Læs mere om salg og køb af brugt IT-udstyr her.


Vi kan hjælpe dig med at reducere CO2-udledningen

Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om dine og din virksomheds muligheder. Og vi giver selvfølgelig også altid gerne et uforpligtende tilbud på en korrekt skalering af servere og storage eller på struktureret og bæredygtig udskiftning af medarbejdernes hardware.

Få mere viden og inspiration her

IT-sikkerhed: Optimering fremfor opgradering

IT-sikkerhed: Optimering fremfor opgradering

IT-angreb bliver stadig hyppigere, og metoderne ændrer sig konstant. Mange tror, at det kræver kontinuerlige investeringer i ny sikkerhedssoftware...

Read More
IT-branchens 7 råd til indkøb af bæredygtige IT-løsninger

IT-branchens 7 råd til indkøb af bæredygtige IT-løsninger

IT- og televirksomhedernes brancheorganisation IT-Branchen har giver 7 anbefalinger til indkøb af bæredygtige IT-løsninger. Her får du en kort...

Read More
Sådan bliver du compliant med GHG-protokollen og de tre scopes

Sådan bliver du compliant med GHG-protokollen og de tre scopes

Implementeringen af EUs klimarapporteringsdirektiv CSRD blev vedtaget ved Dansk Lov pr. 2. maj i 2024. Det betyder, at virksomheder i regnskabsklasse...

Read More