Skip to the main content.

ESG målsætning

Download ESG statement in english

Codeex > Om Codeex > ESG målsætning

Codeex' ESG målsætning

Hos Codeex er vi forpligtet til at tilpasse os EU's ambitiøse klimamål og sikre generelle vilkår for medarbejdere og samarbejdspartnere, som efterlever EU lovningen.

Gennem vores dedikation til uddannelse og rådgivning giver vi enkeltpersoner og virksomheder mulighed for nøjagtigt at beregne og effektivt reducere deres CO2-emissioner. Desuden prioriterer vi en fornuftig brug af naturressourcer som energi og vand for at sikre deres bevaring for fremtidige generationer. Sammen stræber vi mod en mere bæredygtig og robust fremtid.

Da vi som forhandler, distributør og konsulentfirma har en begrænset produktion af CO2-fodaftryk i vores scope 1 og 2, håber vi at hjælpe med at reducere scope 3-emissioner ved at sætte nogle minimumsmål, der skal nås inden 2026:

  • Reducere eller endda fjerne vores virksomheds brug af fossilt brændstof til virksomhedsejede biler. Virksomhedens mål er en reduktion på 100 % inden 2030.

  • Kun at arbejde med partnere, der overholder miljø- og bæredygtighedslovgivningen. I 2030 er målet, at 100 % af alle partnere overholder EU-lovgivningen i forhold til ESG.

  • Giv alle kunder mulighed for at få adgang til information om CO2-fodaftryk for produkter leveret af Codeex. I 2025 vil alle kunder på deres faktura have mulighed for at se deres CO2-fodaftryk på købte varer online.

  • Sørge for at alle kunder bliver gjort opmærksomme på vores genbrugstilbud på solgte varer. Inden 2026 har alle kunder valgfrit mulighed for at returnere eller genbruge alt IT udstyr købt fra Codeex til vores ISO certificerede genbrugspartner uden beregning.
website-lifestyle-esg-compliance-02

Desuden opfordrer vi alle medarbejdere til at hjælpe med at spare vand og elektricitet ved at automatisere LED-lysskift, genbruge kantineservice og reducere madspild. En reduktion i forbruget af oksekød vil også være en del af virksomhedens cateringkrav. Vores cateringpartner har committet sig til at reducere deres råvare Co2 forbrug med 50% i 2030.

På områder med socialt ansvar har vi allerede inkluderet følgende udtalelser i vores interne "adfærdskodeks":

  • Foretag korrekte vurderinger for at identificere og adressere problemer og begrænsninger for medarbejderens mulighed for at overholde gældende arbejdspolitikker, programmer og medarbejderservices.

  • Løbende udvikle branchekendskab til alle medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer for at forbedre vores virksomheds- og sociale ansvar.

  • Sørge for at indkøbsprincipper er på linje med ligestilling mellem køn, race og religionsfrihed.

  • Inkorporere ligestilling mellem køn og religion samt raceneutralitet i al virksomhedskommunikation.

  • Opmuntre til at ansætte medarbejdere, der svarer til procentdelen af mænd og kvinder, der positionerer sig som medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer.

For at kunne overvåge fremskridtene af vores resultater, vil vores dedikerede ESG-afdeling senest i 2026 rapportere om fremskridt inden for både miljømæssige, bæredygtige og sociale initiativer.

 

Jimmi Ekberg
Managing Partner, Codeex A/S

Telefon: 76 71 00 00
E-mail: je@codeex.dk

 

Download ESG statement in english

jimmi_fritlagt copy