Skip to the main content.

2 min read

Sådan bliver du compliant med GHG-protokollen og de tre scopes

Featured Image

Implementeringen af EUs klimarapporteringsdirektiv CSRD blev vedtaget ved Dansk Lov pr. 2. maj i 2024. Det betyder, at virksomheder i regnskabsklasse D og C nu skal  rapportere både deres egne og deres underleverandørers CO2-emissioner. Her kan du læse om, hvordan den nødvendige dokumentation etableres via GHG-protokollen.


For at efterleve EU-taksonomien skal alle virksomheder i regnskabsklasse D indberette deres direkte og indirekte miljøpåvirkninger sammen med deres økonomiske resultater i årsregnskabet.


Mod et klimaneutralt EU i 2050

EU vedtog i 2022 at alle medlemslande senest i 2024 skal implementere indholdet af EUs Corporate Sustainability Reporting Directive i deres nationale lovgivning. Dette er besluttet for at sikre, at målet i EU´s Green Deal fra 2019 om et klimaneutralt EU inden 2050 opfyldes.

Det betyder, at virksomheder i regnskabsklasse D og C skal rapportere deres CO2-emissioner, inklusive emissioner fra underleverandører i forbindelse med virksomhedernes årsregnskab.sådan rapporterer du dit klimaregnskab

For at ensrette denne rapportering skal virksomhederne følge bestemmelserne i EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

For at kunne gøre det kræves en overordnet strategi for afrapporteringen samt en ensartet måling af virksomhedens CO2-emissioner, også kendt som "baseline". Den mest effektive metode til at etablere denne baseline er ved at følge GHG-protokollen.GHG-protokollens 3 Scopes

Greenhouse Gas Protocol (GHG) er en global standard for måling og rapportering af drivhusgasudledninger. GHG-protokollen definerer 3 Scopes for beregning af en virksomheds samledeCO2-emission.

Scope 1 indeholder direkte CO2-emissioner som stammer fra virksomhedens egne faciliteter og maskiner. For eksempel gasforbrænding, emissioner fra produktionsprocesser og drift.

Scope 2 og scope 3 dækker virksomhedens indirekte CO2-emissioner.

Scope 2 omfatter CO2-emissioner fra produktionen af den energi, som virksomheden indkøber til opvarmning, maskindrift og transportrelateret forbrug.

Scope 3 dækker CO2-emissioner fra de dele af virksomhedens værdikæde, som virksomheden ikke har direkte kontrol over.
Scope 1 - direkte udledninger

Scope 1 omfatter de direkte CO2-emissioner fra virksomhedens egne aktiviteter og ressourcer.

Her indgår blandt andet emissioner fra virksomhedens egne køretøjer, forbrænding af fossile brændstoffer på anlæg og fabrikker samt øvrige direkte udledninger fra produktion og drift. 


få styr på den direkte og indirekte udledning


Scope 2 - indirekte udledninger

Scope 2 omfatter de indirekte CO2-emissioner fra den energi, som virksomheden køber og forbruger.

Her indgår blandt andet elektricitet, varme og køling, som virksomheden ikke selv producerer, men som bruges til at opretholde driften. Ved at investere i vedvarende energikilder og energieffektive løsninger kan virksomheder reducere deres Scope 2 emissioner betydeligt.Scope 3 - underleverandørers udledning

Scope 3 omfatter de CO2-udledninger som opstår fra virksomhedens underleverandører, når de producerer varer og/eller tjenester til virksomhedens produktionsproces. Derfor findes virksomhedens største CO2-udledninger typisk her.

Scope 3 inkluderer desuden CO2-udledninger relateret til indkøb og anvendelse af udstyr til virksomhedens løbende drift.

Det er derfor inden for Scope 3, at de største årlige reduktioner i CO2-udledninger kan realiseres.

Du kan læse mere om de 3 Scopes, GHG-protokollen og dens principper herScope 3 består af 15 kategorier – vælg kun de relevante

Når en virksomhed indberetter efter GHG-Protokollen, er det et krav at rapportere alle emissioner fra Scope 1 og 2.

For Scope 3-emissioner er det kun nødvendigt at rapportere på udvalgte områder, da scope 3 er opdelt i 15 kategorier, herunder 8 "upstream" og 7 "downstream".

Relevansen af disse kategorier varierer afhængigt af virksomhedens art. Derfor vil det være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke af de 15 kategorier som det vil være relevant at rapportere på.  Alle virksomheder skal kun rapportere på de relevante kategorier. 

Du kan se alle 15 kategorier i Scope 3 her.vi kan gøre din rapportering lettere


Skal vi gøre din rapportering lettere?

Som leverandør af IT-hardware, infrastruktur, cloudløsninger og services beregner og dokumenterer vi CO2-emissionen fra både virksomhens egen IT-infrastruktur (Scope 1) og virksomhedens leverandørers IT-arkitektur (Scope 3).

Samtidig kan vi via vores omfattende database sikre, at fremtidige indkøb af hardware og software ”koster” mindst muligt i virksomhedens CO2 regnskab.

Vi kan desuden hjælpe med at lave en "baseline" for virksomhedens Co2-data. Denne baseline vil fremadrettet kunne anvendes til kontinuerlig og sammenlignelig indsamling af CO2-data.

Sidst, men ikke mindst, hjælper vi også gerne med at beregne og dokumentere din virksomheds CO2-emission fra de øvrige kategorier i Scope 3 i overensstemmelse med GHG-protokollen.

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak om, hvordan du kommer videre i forhold til CSRD og dokumentation af din virksomheds CO2 emissioner.

Få mere viden og inspiration her

IT-sikkerhed: Optimering fremfor opgradering

IT-sikkerhed: Optimering fremfor opgradering

IT-angreb bliver stadig hyppigere, og metoderne ændrer sig konstant. Mange tror, at det kræver kontinuerlige investeringer i ny sikkerhedssoftware...

Read More
IT-branchens 7 råd til indkøb af bæredygtige IT-løsninger

IT-branchens 7 råd til indkøb af bæredygtige IT-løsninger

IT- og televirksomhedernes brancheorganisation IT-Branchen har giver 7 anbefalinger til indkøb af bæredygtige IT-løsninger. Her får du en kort...

Read More
Sådan bliver du compliant med GHG-protokollen og de tre scopes

Sådan bliver du compliant med GHG-protokollen og de tre scopes

Implementeringen af EUs klimarapporteringsdirektiv CSRD blev vedtaget ved Dansk Lov pr. 2. maj i 2024. Det betyder, at virksomheder i regnskabsklasse...

Read More