Skip to the main content.

EU taksonomien

Bliv klogere på en af de kommende års største forandringer for dansk erhvervsliv

 


EU taksonomien påvirker hele erhvervslivet

I 2021 vedtog EU den såkaldte Taxonomy Climate Delegated Act. Vedtagelsen skal være med til at sikre, at EU-landene opfylder Parisaftalens målsætning om et klimaneutralt EU inden 2050.

EU taksonomien er funderet i det såkaldte CSRD-direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive) som betyder, at ikke-finansielle regnskabsoplysninger om fx virksomhedernes CO2-udledninger får samme status og validitet som de finansielle oplysninger i virksomhedens regnskab.

Ambitionen er, at det om få år er muligt at måle, veje og sammenligne virksomhedernes indsats i forhold til miljøpåvirkning, klimaaftryk og sociale forhold på samme måde, som man i dag sammenligner virksomhedernes økonomiske vækst, indtjening osv.

Taksonomiens formål

At få investeringer og økonomiske aktiviteter til at understøtte den grønne omstilling ved at sikre en ensartet og målbar identifikation af, hvad der er miljømæssigt bæredygtigt

I første omgang er finanssektoren valgt som motor for udbredelsen af taksonomien. Men SMV´er bliver indirekte påvirket og bør derfor allerede nu etablere en baseline. Blandt gevinsterne vil blandet andet være fremtidssikring af aktiver, bedre finansieringsmuligheder og opkøbschance samt konkrete konkurrencefordele.

Sådan dokumenterer du din virksomheds CO2-emissioner

Selvom SMV endnu ikke skal overholde EU taksonomien og rapportere deres miljøpåvirkning, er der en række gode grunde til allerede nu at tage EU taksonomien og CSRD alvorligt. Blandt andet bedre finansieringsmuligheder, understøttelse af virksomhedens CSR-strategi samt styrkelse af bundlinjen via adgang til ellers lukkede salgsmuligheder.


Sådan dokumenterer du

website-beam-taxonomy-smv-03

Taksonomiens 6 miljømål

Taksonomien er en faglig og teknisk klassificering af bæredygtige, økonomiske aktiviteter ud fra 6 miljømål for grønne investeringer:

 1. Modvirkning af klimaændringer

 2. Tilpasning til klimaændringer

 3. Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer

 4. Omstilling til en cirkulær økonomi

 5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening

 6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

Foreløbig er 2 af 6 miljømål aktuelle ift. afrapportering og måling


website-eu-taxonomy-grafik-6goals-grey1Taksonomiens krav og grænseværdier skal opdateres regelmæssigt. Der lægges op til, at de tekniske screeningskriterier skal opdateres hvert tredje år.

CSRD er redskabet til at dokumentere opfyldelse af EU-taksonomien

Betingelserne for at opfylde EU taxonomien er at ...

 • Aktiviteten skal levere et væsentligt positivt bidrag til et af seks miljømål

 • Aktiviteten må ikke forårsage væsentlig skade på nogen af de andre miljømål

 • Aktiviteten skal opfylde visse sociale minimumsgarantier

For at møde EU taksonomiens Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) skal virksomhedene beregne og dokumenterere, om virksomhedens aktiviteter giver et væsentligt bidrag til et (eller flere) af de seks miljømål og samtidigt ikke skader de øvrige klimamål væsentligt.

eu-taxonomy-grafik-01-1


Om en aktivitet fører til væsentlig skade på miljøet, skal vurderes med hensyntagen til livscyklussen for den/de pågældende produkter eller tjenester. Beregningen af dette gøres ved at følge GHG protokollen.

Skal vi hjælpe dig?

Som leverandør af IT-hardware, infrastruktur, cloudløsninger og services beregner og dokumenterer vi CO2-emissionen fra den eksisterende IT-infrastruktur.

Samtidig kan vi via vores omfattende database sikre, at fremtidige indkøb af hardware og software ”koster” mindst muligt i CO2 emissioner samt opbygge datamodeller for kontinuerlig og sammenlignelig indsamling af Co2-data.

Sidst men ikke mindst hjælper vi med at beregne og dokumentere din virksomheds CO2-emission fra de øvrige kategorier i Scope 3 og i overensstemmelse med GHG protokollen.

Vi hjælper med at ...

 • Indsamle klimadata digitalt

 • Registrere CO2 værdier på IT

 • Registrere og tracke assets

 • Udarbejde og kvalificere CO2 baseline

 • Udarbejde klimarapporter for Scope 3 områder

 • Videresælge og genanvende brugt IT udstyr

 • Rådgive om "net-zero" investeringsmuligheder.

Du er altid velkommen

Vil du vide mere om, hvordan du kommer videre i forhold til EU-taksonomien og dokumentation af din virksomheds CO2 emissioner? 

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak, så giv mig et kald eller send en mail. 

Telefon: 22 76 75 45
E-mail: je@codeex.dk

Jimmi Ekberg
Managing Partner

Book et møde med Jimmi

jimmi_fritlagt copy

Nyheder og blogs

2 min read

Brugt IT-udstyr er penge værd

Systematisk udskiftning af IT-udstyr styrkter både datasikkerheden, CSR-regnskabet og økonomiafdelingen. Læs mere om...
2 min read

CO2-emisson dokumenteres via GHG-protokollen

Med vedtagelsen af EU-taksonomien i 2021 blev det lovpligtigt for alle virksomheder i regnskabsklasse D og C fat...
2 min read

Dokumentation af CO2-emission som konkurrencefordel

I 2021 vedtog EU den såkaldte Taxonomy Climate Delegated Act for at sikre Parisaftalens målsætning om et klimaneutralt...

Se flere blogindlæg