Skip to the main content.

ESG-rapportering

Bliv klogere på en af de kommende års største forandringer for dansk erhvervsliv

 


Codeex > Bæredygtig IT > ESG-rapportering

ESG rapportering påvirker hele erhvervslivet

I december 2019 vedtog et enigt Europa parlament EU's ”Green Deal”. Vedtagelsen skal være med til at sikre, at EU-landene opfylder Parisaftalens målsætning om et klimaneutralt EU inden 2050.

Udover væsentlige reformationer af tidligere direktiver indenfor emballage, energi og andre områder, indeholder aftalen også et rapporteringsdirektiv omkring bæredygtighed, socialt ansvar og kontrol af regler for ESG (Environment, Social, Governance), som nu implementeres i alle europæiske lovgivninger.

De vigtigste direktiver er:

  • EU Taksonomien (er trådt i kraft)
  • CSRD (træder i kraft løbende fra 2024)
  • CSDDD (træder i kraft fra 2027)

Direktivernes formål

At få investeringer og økonomiske aktiviteter til at understøtte den grønne omstilling ved at sikre en ensartet og målbar identifikation af, hvad der er miljømæssigt bæredygtigt. 

EU taksonomien

Funderet i det såkaldte CSRD-direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive) som betyder, at ikke-finansielle regnskabsoplysninger om fx virksomhedernes CO2-udledninger får samme status og validitet som de finansielle oplysninger i virksomhedens regnskab. Læs mere her.

CSRD direktivet (træder løbende i kraft i 2024)

Kommercielle virksomheder underlægges det såkaldte CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) direktiv. Det betyder, at ikke-finansielle regnskabsoplysninger om fx virksomhedernes CO2-udledninger får samme status og validitet som de finansielle oplysninger i virksomhedens regnskab. Desuden skal CSRD gennem rapporteringsstandarden ESRS (European Sustainability Reporting Standard) sikre, at virksomhederne offentliggør deres planer for at reducere deres negative påvirkning på de områder, som indgår i ESG-rapporteringen.

CSDDD direktivet (fra 2027)

Direktivet introducerer obligatoriske Due Diligence krav omkring CSRD rapportering. Områder som identificering, beskyttelse, mitigering og dokumentation af negative effekter indenfor menneskerettigheder og miljøpåvirkninger bliver et krav at følge op på i hele virksomhedens værdikæde.

Virksomheder tvinges til at handle på at skulle reducere og mitigere potentielle påvirkninger og afslutte eller minimere de reelle påvirkninger fremadrettet. Hvis virksomhederne ikke overholder rapporteringskravene og ikke sikrer afbødning af reelle skader på samfund eller miljø, vil der blive uddelt endnu ikke fastsatte bødestraffe.

Virksomheder udenfor EU der indgår i væsentlige værdikæder med Europæiske virksomheder, bliver også - indirekte - omfattet af CSDDD, da de skal indrapportere "opad" til deres kunder.

Den overordnede ambition

Ambitionen er, at det om få år er muligt at måle, veje, sammenligne og vise planer for virksomhedernes indsats i forhold til miljøpåvirkning, klimaaftryk og sociale forhold på samme måde, som man i dag sammenligner virksomhedernes økonomiske vækst, indtjening osv.

Betingelserne for at opfylde EU´s klimadirektiv

CSRD stiller krav til dokumentation og offentliggørelse af områder, som er beskrevet i rapporteringsstandarden ESRS - som er fastsat som rapporteringsmodel for ESG (Environment, Social, Governance). 

ESRS 1 (General requirements) + ESRS 2 (General disclosures)
Environment Social Governance
ESRS E1
Climate change
ESRS S1
Own workers
ESRS G1
Business conduct
ESRS E2
Pollution
ESRS S2
Workers in the value chain
 
ESRS E3
Water and marine resources
ESRS S3
Affected communities
 
ESRS E4
Biodiversity and ecosystems
ESRS S4
Consumers and end-users
 
ESRS E5
Resource use and circular economy
   


Om en aktivitet fører til væsentlig skade på miljøet, skal vurderes med hensyntagen til livscyklussen for den/de pågældende produkter eller tjenester. Det kræver at virksomheden gennemfører en såkaldt ´dobbelt væsentlighedsanalyse´.

Som udgangspunkt bør denne analyse bør  udføres i samarbejde med branchekendte konsulenter. Det skyldes, at i resultatet af analysen senere skal kunne bruges i en revisionssammenhæng til at godkende, at virksomhedens ESG rapportering er i overensstemmelse med ”virkeligheden”.

Du kan læse mere om analysearbejdet på DI´s hjemmeside her: https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/virksomhedsregler-og-varktojer/esg/lovkrav/hvad-er-en-vasentlighedsanalyse/

Sådan dokumenterer du din virksomheds CO2-emissioner

Selvom SMV endnu ikke skal overholde EU taksonomien og rapportere deres miljøpåvirkning, er der en række gode grunde til allerede nu at tage EU taksonomien og CSRD alvorligt. Blandt andet bedre finansieringsmuligheder, understøttelse af virksomhedens CSR-strategi samt styrkelse af bundlinjen via adgang til ellers lukkede salgsmuligheder.


Sådan dokumenterer du

website-beam-taxonomy-smv-03

Skal vi hjælpe dig?

Som leverandør af IT-hardware, infrastruktur, cloudløsninger og services beregner og dokumenterer vi CO2-emissionen fra den eksisterende IT-infrastruktur.

Samtidig kan vi via vores omfattende database sikre, at fremtidige indkøb af hardware og software ”koster” mindst muligt i CO2 emissioner samt opbygge datamodeller for kontinuerlig og sammenlignelig indsamling af Co2-data.

Sidst men ikke mindst hjælper vi med at beregne og dokumentere din virksomheds CO2-emission fra de øvrige kategorier i Scope 3 og i overensstemmelse med GHG protokollen.

Vi hjælper med at ...

  • Indsamle klimadata digitalt

  • Registrere CO2 værdier på IT

  • Registrere og tracke assets

  • Udarbejde og kvalificere CO2 baseline

  • Udarbejde klimarapporter for Scope 3 områder

  • Videresælge og genanvende brugt IT udstyr

  • Rådgive om "net-zero" investeringsmuligheder.

Du er altid velkommen

Vil du vide mere om, hvordan du kommer videre i forhold til EU-taksonomien og dokumentation af din virksomheds CO2 emissioner? 

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak, så giv mig et kald eller send en mail. 

Telefon: 22 76 75 45
E-mail: je@codeex.dk

Jimmi Ekberg
Managing Partner

Book et møde med Jimmi

jimmi_fritlagt copy

Nyheder og blogs

2 min read

IT-branchens 7 råd til indkøb af bæredygtige IT-løsninger

IT- og televirksomhedernes brancheorganisation IT-Branchen har giver 7 anbefalinger til indkøb af bæredygtige...
2 min read

Sådan bliver du compliant med GHG-protokollen og de tre scopes

Implementeringen af EUs klimarapporteringsdirektiv CSRD blev vedtaget ved Dansk Lov pr. 2. maj i 2024. Det betyder, at...
2 min read

Ingen bæredygtighed - ingen succes

I en tid, hvor bæredygtighed ikke længere er et valg men en forventning fra forbrugerne, bliver brugen af bæredygtige...

Se flere blogindlæg