Skip to the main content.

2 min read

Dokumentation af CO2-emission som konkurrencefordel

Featured Image

I 2021 vedtog EU den såkaldte Taxonomy Climate Delegated Act for at sikre Parisaftalens målsætning om et klimaneutralt EU inden 2050. Taksonomien skal sikre, at erhvervslivet understøtter den grønne omstilling ved at måle og indrapportere deres CO2-emissioner via GHG-protokollen. Virksomheder som ikke lever op til kravene, bliver straffet. Efterlever man kravene, er der til gengæld betydelige forretningsmuligheder at hente. Det kan du læse mere om her.

I første omgang er det virksomheder i regnskabsklasse D og C, som skal kunne dokumentere deres CO-2 emission. Men da underleverandørers CO2-emission også skal indberettes, vil disse underleverandørerne også blive afkrævet dokumentation for deres CO2-emissioner.

Som underleverandør har man et valg

Enten må man finde andre kunder som (endnu ikke) skal kunne dokumentere sine underleverandørers udledning.

Eller man kan sørge for, at man kan levere den nødvendige dokumentation for sine CO2-emisson og dermed ikke blot beholde sin kunde. Man vil også på sigt have en afgørende konkurrencefordel i forhold til at tiltrække nye kunder, som også allerede har eller på sigt får, brug for at kunne dokumentere sine underleverandørers CO2-emissioner.Du skal kunne dokumentere både up-stream og down-stream af din kæde


Virksomheden bliver mere attraktiv for banker og opkøb

Investorer og banker tænker langsigtet, når de investerer i virksomheder eller tilbyder finansieringsløsninger.

Allerede nu får virksomheder som arbejder aktivt med at reduceres deres CO-emissioner adgang til bedre finansieringsmuligheder generelt, herunder tilbud om ekstra lave renter og generelt mere attraktive lånebetingelser.

Har man ambitioner om at få investorer ind eller skal virksomheden modnes til salg, vil en aktiv tilgang til EU taksonomien gøre virksomheden mere attraktiv for langsigtede investorer og dermed resultere i en højere værdiansættelse af virksomheden.

Du kan læse mere om EU taksonomien her.Bliv klogere på EU taksonomien og din virksomheds muligheder

For at sikre ensartet indrapportering og sammenlignelighed på tværs af brancher og mellem virksomheder skal dokumentationen af en virksomheds CO2-emissioner foretages med udgangspunkt i GHG-protokollen.

GHG-protokollen tager udgangspunkt i seks dokumentationsprincipper samt tre Scopes for udledning:

  • Scope 1 fokuserer på virksomhedens direkte emissioner

  • Scope 2 fokuserer på indirekte udledning fra energi indkøb til virksomhedens drift og produktion

  • Scope 3 fokuserer på virksomhedens indirekte udledninger fra 8 ”upstream” kategorier samt 7 ”downstream” aktiviteter. Det er dog ikke alle kategorier, virksomheden skal levere dokumentation for.

Du kan læse mere om de tre Scopes og de 15 kategorier i Scope 3 her.Ved at kunne dokumentere bliver du en mere eftertragtet forretningspartner


Gør reduktion af CO2-emissioner til en konkurrencefordel

Da Scope 3 står for langt den største mængde CO2-udledning anbefaler vi, at man starter med at dokumentere virksomhedens CO2-emissioner i Scope 3. 

I Codeex har vi længe arbejdet med bæredygtig IT. Derfor kan vi tilbyde både re-use ordninger og et fast koncept for beregning og indberetning for hele eller dele af en virksomheds CO2-emissioner.

Få mere viden og inspiration her

Se hvilke fordele lejet storage giver

Se hvilke fordele lejet storage giver

Ved at leje sig ind i en storage- og serverløsning, undgår man uforudsete udgifter til udskiftning og vedligeholdelse af hardware. Samtidig slipper...

Read More
Hvad er IT-afdelingens største udfordring i 2024?

Hvad er IT-afdelingens største udfordring i 2024?

IT-afdelingens rolle er ikke længere "kun" at levere grundlaget for virksomhedens drift og services. Betydningen for medarbejdernes trivsel,...

Read More
Brugt IT-udstyr er penge værd

Brugt IT-udstyr er penge værd

Systematisk udskiftning af IT-udstyr styrkter både datasikkerheden, CSR-regnskabet og økonomiafdelingen. Læs mere om fordelene, og hvordan du opnår...

Read More