Skip to the main content.

1 min read

Hvad er batchplukning? Og hvad er fordelene?

Featured Image

Batchplukning er en plukkemetode, hvor man i stedet for at plukke hver ordre individuelt plukker flere ordrer med lignende produkter eller destinationer i en og samme arbejdsgang. Læs mere om batchplukning og fordelene her.

Når flere ordrer eller produkter samles i en batch, kan plukkerne nøjes med én tur til varelokationen for flere ordrer. Dermed spares tusind vis af skridt og mange arbejdstimer.


Batchplukning er meget mere effektivt


Batchplukning kan implementeres ved hjælp af forskellige metoder, herunder zoneplukning og bølgeplukning.

Zoneplukning indebærer, at hver plukker tildeles og gøres ansvarlig for plukningen i bestemte områder af lageret. De plukkede varer afleveres centralt, hvorefter varerne fra lagerets øvrige områder tilføjes af plukkerene med ansvaret for disse områder.

Bølgeplukning indebærer, at arbejdsdagen opdeles i flere tidsperioder eller "bølger", hvor hver bølge fokuserer på plukning af specifikke produkter placeret tæt på hinanden. I løbet af arbejdsdagen ruller flere ”bølger” gennem lageret, og til sidst er alle varer til alle ordrer samlet.

Fordelene ved batchplukning i form af både zoneplukning og bølgeplukning er øget plukningshastighed, bedre udnyttelse af plukkernes tid samt store gevinster ved at placere relaterede varer tæt på lageret.


Der er store gevinster at hente med batchplukning


Det er vigtigt at bemærke, at batchplukning ikke altid er den mest hensigtsmæssige metode i alle situationer. Det afhænger af faktorer som lagerets layout, ordrestrømmen, produktvarianter og kundekrav. Lagerstyringssystemer og -analyser fx fra Apport Systems hjælper med at definere den mest effektive plukningsmetode for en given virksomhed.Batchplukning giver flere fordele:

  1. Reduceret gangtid: Batchplukning minimerer gangtid og afstande på lageret. I stedet for at plukke varerne én ad gangen, kan plukkerne plukke alle de nødvendige varer fra ét område eller i én rækkefølge. Dermed reduceres den samlede tid og afstand, plukkerne skal tilbagelægge.

  2. Bedre udnyttelse af lagerplads: Med batchplukning kan varerne organiseres og opbevares tættere sammen på lageret. Dette kan være særligt gavnligt i tilfælde af lagerpladsbegrænsninger eller når lageromkostningerne ønskes minimeret.

  3. Reduceret fejlrate: Når plukkerne arbejder med en enkelt batch ad gangen, er der mindre risiko for at blande ordrer eller produkter sammen. Dermed reduceres antallet af fejl og returforsendelser.

  4. Bedre planlægning og ruteoptimering: Ved at samle flere ordrer eller produkter i én batch kan man analysere og optimere ruterne for plukning ved at benytte et WMS-lagerstyringssystem eller plukkeoptimeringssoftware til at beregne den mest effektive rute og minimere den samlede gangtid og afstand.

Batchplukning sparer medarbejderne for mange skridt og meget tid


Batchplukning er blot en af mange mulige effektiviseringsmuligheder på det moderne lager. Det kan du læse mere om i vores blogposts "Fremtidens lagerløsninger del 2" og "Fremtidens lagerløsninger del 1".

Få mere viden og inspiration her

Se hvilke fordele lejet storage giver

Se hvilke fordele lejet storage giver

Ved at leje sig ind i en storage- og serverløsning, undgår man uforudsete udgifter til udskiftning og vedligeholdelse af hardware. Samtidig slipper...

Read More
Hvad er IT-afdelingens største udfordring i 2024?

Hvad er IT-afdelingens største udfordring i 2024?

IT-afdelingens rolle er ikke længere "kun" at levere grundlaget for virksomhedens drift og services. Betydningen for medarbejdernes trivsel,...

Read More
Brugt IT-udstyr er penge værd

Brugt IT-udstyr er penge værd

Systematisk udskiftning af IT-udstyr styrkter både datasikkerheden, CSR-regnskabet og økonomiafdelingen. Læs mere om fordelene, og hvordan du opnår...

Read More