Skip to the main content.

2 min read

Kunderne vil se dokumentation for virksomhedens bæredygtighed

Featured Image

En ny undersøgelse fra Asnet viser, at 35 % af Danmarks små og mellemstore fremstillings- og produktionsvirksomheder er blevet mødt af ønsker eller krav om dokumentation for bæredygtighed af deres kunder.

I denne blog ser vi nærmere på, hvordan man møder sine kunders krav om dokumenteret bæredygtighed.


Se efter de miljømæssige effekter overalt

Enhver virksomhed med respekt for sin egen og kundernes bundlinje har længe arbejdet fokuseret med effektivisering af processer og energiforbrug.

Ofte er ledelsen og de ansvarlige dog slet ikke klar over, at de – også – arbejder med bæredygtighed og måler derfor ikke på bæredygtighedseffekten af deres indsats. Det kan fx være i forbindelse med modernisering af serverstacken, indkøb af helt eller delvist el-drevne firmabiler eller øgede muligheder for hjemmearbejde. Både nye servere og nye (el)biler er typisk mere energieffektive – og hjemmearbejdspladser reducerer påvirkningen af medarbejdernes miljøpåvirkning under transporten til nul. Desværre glemmer (for) mange virksomheder at tage den positive miljøeffekt af sådanne tiltag med i deres CSR-rapporter, bæredygtighedsdokumentation og lignende.


Arbejd struktureret med at dokumentere

Kan man ikke måle, kan man ikke dokumentere. Og dermed ikke give sine kunder det, de efterspørger. Derfor bør man starte med at få overblik over, hvilke miljømæssige data man allerede indsamler. Og for hvilke projekter man også bør indsamle miljødata. Fx kan de fleste virksomheder via leverandørinfo relativt hurtigt udregne den miljømæssige påvirkning af pc´ere, skærme og andet kontorudstyr. Det samme gælder for fx det samlede energiforbrug til drift og køling af virksomhedens serverstack. Recycling af pc´ere, skærme og mobiltelefoner er et oplagt sted at kigge hen, da mange allerede har aftaler og processer for dette. Modsat kan det være sværere at beregne den miljømæssige gevinst af 20 % flere hjemmearbejdsdage for 20 medarbejdere. Men med den rette tilgang er det rent faktisk også muligt.


EU taxonomien bliver ekstra incitament

Lige nu udrulles EU´s taxonomi-ordning. Taxonomi-ordningenen skal sikre, at ikke kun de miljømæssige konsekvenser af en virksomheds direkte aktiviteter (produktionen) og deres påvirkning af miljøet registreres og måles. Fremover skal også de indirekte konsekvenser af virksomhedens aktiviteter måles og registreres, fx udslippet fra pendlende medarbejdere, distributionskæden og frokostordningen.

Taxonomien træder i kraft for børsnoterede virksomheder og finansielle virksomheder i 2022. Disse virksomheder skal nu registrere og dokumentere både den direkte og indirekte miljømæssige påvirkning af deres aktiviteter. Som en konsekvens heraf vil disse virksomheder kræve af deres leverandører og deres underleverandører at de også dokumenterer både direkte og indirekte miljømæssige påvirkninger.

Du kan læse mere om EU taxonomien, og hvad der skal til for at opfylde den her.


Skal vi hjælpe dig med at reducere og dokumentere?

I Codeex har vi længe arbejdet systematisk med recycling af hardware, dokumentation af forbrug samt energieffektiv IT. Samtidig har vi også allerede opbygget stor viden om EU taxonomien og hvordan man møder den. Blandt andet ved hurtigst muligt at etablere en baseline for virksomhedens miljømæssige påvirking.

Kontakt CEO og partner Jimmi Ekberg på je@codeex.dk eller på 22 76 75 45, hvis du vil vide mere om bæredygtig IT og dokumentation herfor.

Få mere viden og inspiration her

Derfor er Microsoft Azure ideel for SMV´er

Derfor er Microsoft Azure ideel for SMV´er

Microsoft Azure er en omfattende cloud computing-platform, der tilbyder en række tjenester, herunder infrastruktur som en service (IaaS), platform...

Read More
IT-sikkerhed: Optimering fremfor opgradering

IT-sikkerhed: Optimering fremfor opgradering

IT-angreb bliver stadig hyppigere, og metoderne ændrer sig konstant. Mange tror, at det kræver kontinuerlige investeringer i ny sikkerhedssoftware...

Read More
IT-branchens 7 råd til indkøb af bæredygtige IT-løsninger

IT-branchens 7 råd til indkøb af bæredygtige IT-løsninger

IT- og televirksomhedernes brancheorganisation IT-Branchen har giver 7 anbefalinger til indkøb af bæredygtige IT-løsninger. Her får du en kort...

Read More