Skip to the main content.

3 min read

Sådan får du mest muligt ud af din første investering i lagerstyring

Featured Image

Rigtig mange virksomheder har allerede indført stregkoder, håndscannere eller håndterminaler samt integration til virksomhedens ERP. Men mange har endnu ikke formået at realisere den fulde forretningsmæssige værdi af deres set-up.
Blandt de typiske tegn på at man endnu ikke har fået det fulde udbytte af sin investering, er:

  • Plukkehastigheden er er ikke markant forøget
  • Dataindsamlig og -overførsel er ustabil
  • Opdatering og service af udstyr halter

For at løse ovenstående udfordringer virker det oplagt at investere yderligere i systemer og udstyr. Før man gør det, er det dog værd først at kigge på følgende tre område:


Inddrag lagermedarbejderne endnu mere

Alt for ofte ser vi, at lagermedarbejderne som udfører den daglige vare- og ordreplukning ikke bliver inddraget i arbejdet med at identificere effektiviseringsmuligheder. Dermed risikerer man at gå glip af helt oplagte gevinster. Fx er det umiddelbart svær at se gevinsten i at prioritere en stregkodescanner, der kan scanne stregkoder på op til 20 meters afstand. Men for en truckfører der ved, at man så kan scanne direkte fra trucken i stedet for at skulle ud og ind 30, 40, 50 gange om dagen er gevinsten oplagt.

På samme måde vil det være indlysende for en lagermedarbejder, at der vil være mange skridt og ventetid at spare ved at montere en labelprinter på alle plukkevogne i stedet for, at fem medarbejdere skal gå frem og tilbage og vente på hinanden ved én stationær printer.

Sørg altid for at inddrage lagermedarbejderne i processen
med at identificere effektiviseringsmuligheder.

Men sørg også for at involvere administration og bogholderi. Her vil man helt sikkert være meget interesseret i at identificere manuelle opgaver som kan automatiseres – fx udfyldning og videresendelse af ordremodtagelser og -afsendelser.


Sørg for effektiv dataintegration og et stabilt netværk

Uden en korrekt og effektiv overførsel af data til virksomhedens ERP-system, er investeringen i udstyr og processer for indsamling af data meget lidt værd. Eller sagt på en anden måde: Jo bedre integration af de indsamlede data til virksomhedens ERP-system, desto mere værdi får man ud af sin investering i lagerstyring. Og her halter det desværre ofte.

Tidligere har det været tæt på umuligt effektivt at integrere ældre ERP-systemer med nyere lagerstyringssystemer og hardware. Men det er heldigvis muligt nu med  softwarebaseret løsning for fuld dataintegration. Fordelen ved en softwarebaseret integration er, at den lægges ”på toppen” af virksomhedens ERP og dermed ikke kræver risikofyldte og tidskrævende ændringer i kernen af ERP. Der findes softwarebaserede integrationsløsninger til både Microsoft Dynamics AX/NAV / 365 FO / 365 BC, Uniconta og CR samt styresystemerne IOS og Android.

Netværkets styrke og kvalitet har selvfølgelig
også stor indflydelse på overførslen af data.

Især når man opgraderer med til mere avanceret udstyr der kan distribuere mere data, skal man være opmærksom på sit netværk. Er man i tvivl om virksomhedens netværk er gearet til fuld udnyttelse af dataindsamling og -udveksling, kan en  SiteSurvey  afdække ”blind spots” samt muligheder og begrænsninger for øget dataoverførsel.


Udføres opdateringer og service af hardware korrekt?

Da lagerstyring er en kompleks proces med tæt forbundne handlinger, skal der ikke meget til, før det går galt. Et umiddelbart lille problem ved varemodtagelsen kan skabe en betydelig negativ krusningseffekt for plukning, sortering, pakning, forsendelse og den endelige levering.

Derfor er det ikke nødvendigvis en fordel at lade virksomhedens egen IT-afdeling stå for service og vedligehold af udstyr, netværk og dataintegration.

Dels er der en udfordring i at kunne se alle risici og muligheder i takt med at virksomhedens lagerstyringsløsning vokser. Dels er der et tids- og prioriteringsmæssigt aspekt. Og tendensen er – på tværs af brancher og størrelse af virksomheder – at vedligehold og opdatering af IT-udstyr i administrationen og hos salg prioriteres før service- og problemløsning for lagerets scannere, terminaler og netværk. Og når denne fejlprioritering endelig bliver tydelig, så står lager og leveringer allerede stille …

Løsningen kan være at ansætte en medarbejder dedikeret til service, vedligehold og udvikling af udstyret og virksomhedens set-up for lagerstyring. Det er dog typisk en løsning forbeholdt virksomheder med større lagerløsninger og/eller IT-afdelinger.

Alternativet – som vi ofte anbefaler især mindre virksomheder – er at benytte de automatiserede og digitale analyseløsninger og administrationstjenester. Dermed sikrer man virksomheden konstant overvågning af stabilitet og sikkerhed på enheder og netværk. Det er desuden muligt at sikre sig automatisk administration og opdatering af alle sine enheder, fx via SOTI.


Forældet udstyr kan give problemer

Selvfølgelig er der også situationer, hvor de manglende effektiviseringsgevinster skyldes udstyr som enten er forældet eller ikke er det rette til den givne opgave.

Af og til ser man, at en simpel migration fra Windows® til Android ™ håndholdte mobile terminaler eller en opgradering fra et 2G netværk til et 3G/4G/5G netværk være det eneste der skal til for at realisere det fulde potentiale og den ønskede datadeling på tværs af lager, administration, kunder og partnere.

På samme måde kan et skifte til stregkodescannere eller håndterminaler , som er i stand til at læse 1D- og 2D -stregkoder selvom etiketterne er beskadigede, snavsede eller skal aflæses på lang afstand øge kvaliteten af de indsamlede data og sænke antallet af fejlagtige eller missede scanninger markant.

Har du brug for inspiration til at høste den fulde gevinst af din investering i en forbedret lagerstyring, så kan du læse mere om de forskellige muligheder her.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte partner og ekspert i lager- og logistikløsninger Johnny Nørgaard på jn@codeex eller 40 10 99 57.

Få mere viden og inspiration her

Afmystificering af AI: Maskinlæring, neurale netværk og black box problemet

Afmystificering af AI: Maskinlæring, neurale netværk og black box problemet

I gamle dage var AI begrænset til skakcomputere. I dag er AI en integreret del af vores daglige liv, fra personlige assistenter til daglige...

Read More
PC'ere med indbygget AI fra HP - nu er de her!

PC'ere med indbygget AI fra HP - nu er de her!

20. maj lancerede HP deres to første PC´er med indbygget AI; HP OmniBook X AI og HP EliteBook Ultra AI. Det kommer du selvfølgelig til at høre mere...

Read More
Interview med Apple-specialist Benjamin Gierringe

Interview med Apple-specialist Benjamin Gierringe

Velkommen til vores nyeste ”Codeex ekspertinterview.” Denne gang taler vi med Benjamin Gierringe, Apple Specialist hos Codeex.

Read More