Skip to the main content.

2 min read

Hvor går man hen, hvis man vil købe bæredygtig hardware?

Featured Image

Der er stor fokus og megen snak om bæredygtighed i IT-branchen. Men hvilket brand skal man kigge mod, hvis man ikke bare vil have flotte ord og hensigtserklæringer? Et godt bud kunne være HP. Læs mere om HP´s strategi, og få eksempler på konkrete tiltag her.

HP har siden 2001 leveret strategier, mål, tiltag og konkrete resultater for reduktion af CO2-udslip og ansvarlig behandling af alle medarbejdere, herunder diverse inklusions- og uddannelsesmæssige tiltag. Det er dermed ikke nyt for HP at arbejde mod en grønnere og mere retfærdig verden. HP har været i gang i mere end 20 år.

I 2001 var fokus på at reducere HP´s egen miljømæssige påvirkning, fremme social ansvarlighed og levere innovative teknologiløsninger. Gennem årene har HP's bæredygtighedsstrategi udviklet sig, så HP nu har forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning og fremme bæredygtighed på tværs af hele værdikæden.

Derfor ser man både en sammenhæng mellem 2001-strategien samt et væsentligt højere ambitionsniveau, da man nu også inddrager alle sine leverandører i afrapportering og mål. 


vejen til bæredygtig it er snæver


I 2023 arbejder HP imod at opnå følgende overordnede mål:

 1. Digital lighed:
  HP ser udbredelsen af digital adgang som afgørende for demokrati, uddannelse og information. Derfor ønsker HP at give 150 millioner digital adgang inden 2030.

 2. Menneskerettigheder:
  HP forpligter sig til inden 2030 at få én million mennesker igennem sine programmer for kompetenceløft

 3. Klimahandling:
  HP ønsker senest 2040 at opnå netto-nul drivhusgasemission på tværs af sin hele værdikæde – dvs. inkl. sine leverandørers emissioner samt de emissioner, som HP´s produkter udleder i hele deres levetid hos kunderne.

Herunder ser vi nærmere på en række relevante tiltag for målet netto-nul emission af drivhusgasser i 2040.

Brug af bæredygtige Materialer

HP designer produkter og produktionsprocesser til at indarbejder genbrugsmateriale i produkter og emballage. Fx indeholder HP Dragonfly og Elite 1000- pc'er 90% genbrugt magnesium i kabinettet, 5% plastik i højttalerkabinettet samt brugt madolie. Ydermere er emballagen af 100 % genanvendt materiale.

- Målt på vægt er 39 % af HP´s materialer og emballage cirkulært.


hps nye emballage


Skovinvesteringer

Sammen med partnere som fx WWF arbejder HP med at genrejse skove og biodiversitet. Blandt andet ved at beregne hver enkelt prints CO2-aftryk og plante træer der modsvarer vores kunders samlede printforbrugs CO2-aftryk.

- WWF og HP samarbejder om ansvarlig forvaltning af mere end 200.000 hektar skov.

Fokus på hele værdikæden

HP stiller krav til sine leverandører om bæredygtighed og reduktion af emissioner i forsyningskæden. Dette omfatter rapportering af CO-udledning for transport, produktion af komponenter og materialer samt håndtering af affald.

- 2.93 millioner tons mindre udledt CO2 fra værdikæden mellem 2019 og 2021.hp har optimeret indpakningen


Øget energieffektivitet

HP har udviklet dataserverteknologi, der hjælper store organisationer med at håndtere deres it-infrastruktur på en mere bæredygtig måde ved at reducere strømforbruget og varmeafgivelsen i datacentre.

- HP reducerede sit CO2-aftryk med 9% fra 2019 til 2021, 28.459.500 millioner tons.


Anerkendelser og Resultater

HP har opnået talrige anerkendelser og priser som anerkendelse af sin strategi, mål og konkrete resultater. Her ser du et par af de vigtigste, HP har opnået ved at dokumentere og reducere sin C02-udledning.

cdp 2022 dow jones si global 100 2022 images

 

 • CDP A List: HP er den eneste teknologivirksomhed i verden, der har opnået en "Triple A" score på CDP's klima-, skov- og vandliste i fire på hinanden følgende år.

 • Dow Jones Sustainability Indices: HP rangerer som nummer 1 i sin branche og er opført på World Index for 11. gang i 2022.

 • GLOBAL 100: HP er blevet udnævnt som en af de 100 mest bæredygtige virksomheder i verden syv år i træk.

 • HP er 
 • Best Places to Work: HP har opnået en 100% score i Corporate Equality Index for 19. år i træk i 2022.

Vil du vide mere om HP´s produkter og hvordan HP´s fokus på reduktion af CO2-udledning, kan støtte din virksomheds ESG-strategi? Så er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog.

Få mere viden og inspiration her

Derfor er Microsoft Azure ideel for SMV´er

Derfor er Microsoft Azure ideel for SMV´er

Microsoft Azure er en omfattende cloud computing-platform, der tilbyder en række tjenester, herunder infrastruktur som en service (IaaS), platform...

Read More
IT-sikkerhed: Optimering fremfor opgradering

IT-sikkerhed: Optimering fremfor opgradering

IT-angreb bliver stadig hyppigere, og metoderne ændrer sig konstant. Mange tror, at det kræver kontinuerlige investeringer i ny sikkerhedssoftware...

Read More
IT-branchens 7 råd til indkøb af bæredygtige IT-løsninger

IT-branchens 7 råd til indkøb af bæredygtige IT-løsninger

IT- og televirksomhedernes brancheorganisation IT-Branchen har giver 7 anbefalinger til indkøb af bæredygtige IT-løsninger. Her får du en kort...

Read More