Skip to the main content.

2 min read

Se IT-branchens råd til bæredygtige IT-løsninger

Featured Image

IT- og televirksomhedernes brancheorganisation IT-Branchen samlet en række anbefalinger til indkøb af bæredygtige IT-løsninger. Her får du en kort gennemgang af de 7 råd samt et link til en dybere gennemgang.

En analyse fra Dansk Erhverv viser at tre ud af fire virksomheder er i gang med at omstille deres virksomhed til en mere bæredygtig fremtid. 45 % af disse virksomheder har allerede opsat konkrete mål for reduktion af deres CO2-udledninger. Ydermere arbejder fire ud af ti af virksomheder med at realisere klimamål, der overgår det politisk fastsatte danske mål om 70 % CO2-reduktion i 2030.

Så ambitiøse mål kræver selvfølgelig, at der kigges nærmere på alle dele af virksomhedens CO2-udledning. Fx kan energiforbruget til virksomhedens IT-infrastruktur være interessant at kigge nærmere på.

En enkelt server kan snildt bruge mellem 2.000 og 4.000 kWh strøm om året. Det er lige så meget, som en gennemsnitlig dansk familie bruger i en lejlighed eller et parcelhus. Dét regnestykke samt hvordan du reducerer virksomhedens CO2-udledning fra sine servere, kan du læse mere i Energistyrelsens Serverrumsvejledning.Gå ad nye bæredygtige veje når du handler med IT

Virksomheder kan også reducere deres CO2-aftryk ved at vælge hardware fra de mest bæredygtige hardwareproducenter. For at hjælpe dansk erhvervsliv har IT-Branchen udarbejdet 7 konkrete anbefalinger til indkøb af bæredygtig IT.

 1. Skab sammenhæng til grønne målsætninger og intern opbakning i organisationen
  Virksomhederne skal først og fremmest have nogle grønne mål, så man kan skitsere nogle veje til, hvordan bæredygtigt indkøb af it kan bidrage til virksomhedens grønne ambitioner.

 2. Indgå i en markedsdialog
  IT-Branchen anbefaler, at virksomhederne indgår i en aktiv dialog med it-leverandørerne for at afdække, hvilke bæredygtigheds- og miljøkrav markedet kan leve op til og dokumentere. Det sikrer, at man kan stille relevante og realistiske mål ift. bæredygtigt indkøb.

 3. Stil krav om ansvarlighed i leverandørkæden
  Stil relevante og rimelige krav om, at it-leverandørerne sikrer gode arbejdsforhold og miljøbeskyttelse i leverandørkæden iht. internationale standarder som f.eks. Responsible Business Alliance, FN, ILO og OECD.

 4. Gør dit it-indkøb cirkulært
  Tænk cirkulær økonomi og it-produkters livscyklus ind i deres indkøbsproces, så man kan være medvirkende til, at det overordnede energi- og materialebrug nedsættes.

 5. Se på it-produktets totalomkostninger frem for indkøbspris
  Virksomhederne bør også benytte Total Cost of Ownership (TCO) som økonomisk tildelingskriterium i stedet for den rene indkøbspris. TCO-tilgangen gør det muligt at tilvælge produkter, der forbruger færre ressourcer og dermed også har en lavere pris målt over hele produktets levetid.

 6. Anvend et klart og fair vurderingsgrundlag med vægt på bæredygtighed
  Anvend målbare, realistiske og sammenlignelige vurderingskriterier for at sikre gennemskuelighed og et fair sammenligningsgrundlag. IT-Branchen foreslår desuden, at indkøbere indfører sociale og miljømæssige kvalifikationskrav eller minimumskrav som tildelingskriterier.

 7. Skab en løbende dialog om grønne gevinster med din leverandør
  IT-Branchen anbefaler, at parterne fastholder en løbende, struktureret dialog mht. de bæredygtighedskrav, der er opstillet i udbudsmaterialerne/indkøbsaftalerne.

Her et link til en uddybning af hver af de 7 anbefalinger på IT-Branchens site.Overvej om din nye computer skal være en brugt computer


Overvej nye, brugte computere

Vidste du, at 80% af CO2-udledningen fra en computer stammer fra selve produktionen af computeren? Det er en ganske god grund til at overveje, om man i stedet for nye computere til alle i stedet skal indkøbe opdaterede re-use computere til sine brugere med standardbehov? 

Du kan se eksempler på opdateret re-use udstyr hos vores partner Foxway..Få penge og goodwill for det brugte IT-udstyr

Når nye enheder indkøbes, er der samtidig lige så mange enheder, som skal bortskaffes. Den mest forsvarlige, professionelle og rentable måde er at sælge enhederne til en professionel re-user.

Udover at man ofte får et ikke ubetydeligt beløb for enhederne, sikrer man sig samtidig garanti og dokumentation for, at al virksomhedskritisk data er slettet korrekt, at alle krav ift. GDPR er overholdt samt en mulighed for at styrke sit CSR-regnskab.Vi kan hjælpe dig med at reducere CO2-udledningen

Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om dine og din virksomheds muligheder. Og vi giver selvfølgelig også altid gerne et uforpligtende tilbud på en korrekt skalering af servere og storage eller på struktureret og bæredygtig udskiftning af medarbejdernes hardware.

Få mere viden og inspiration her

Interview med infrastrukturekspert Bo Reggelsen

Interview med infrastrukturekspert Bo Reggelsen

En kosteffektiv IT-sikkerhedsløsning som både ledere, kolleger, kunder og eksterne partnere er trygge ved er essentiel for enhver...

Read More
Hvad er ligheden mellem en natklub og et IT-netværk?

Hvad er ligheden mellem en natklub og et IT-netværk?

Ekspertinterview med Codeex´ netværksekspert, partner og direktør for Codeex Solutions Rasmus Bang. Et stabilt og sikkert netværk er afgørende for...

Read More
Interview med WiFi-ekspert Nicolai Bentsen

Interview med WiFi-ekspert Nicolai Bentsen

I en verden hvor der er WiFi overalt, gemmer sig et paradoks, som mange virksomheder støder på i deres stræben efter det perfekte netværk. Nicolai...

Read More