Skip to the main content.
Webshop

3 min read

Få styr på drift, udvikling og IT-sikkerhed med én løsning

Featured Image

Er du ejer eller ansvarlig for IT-driften i en mindre eller mellemstor virksomhed? Så har du sandsynligvis allerede stillet dig selv – eller din chef – spørgsmålet: Hvordan driver vi mest kosteffektivt virksomhedens IT-infrastruktur?

Læs med her, og bliv klogere på, hvilke opgaver det kan være en fordel at udlicitere til en partner og hvorfor.

IT-afdelinger på mindre end tre personer er meget ofte for små til at have de rette kompetencer til både at sørge for den daglige drift samt for den nødvendige udvikling af IT-infrastruktuen samt – ikke mindst – til at sikre den nødvendige IT-sikkerhed på netværket og hos brugerne. Simpelthen fordi disse tre hovedopgaver – drift, udvikling og IT-sikkerhed – kræver flere specialistkompetencer end tre personer kan dække.

Vælger man alligevel at løse alle IT-opgaver via interne ressourcer, vil manglen på specialistkompetencer typisk resultere i enten langsommere løsninger af større projektopgaver, implementering af ”next-best solutions” eller betydelige huller i  IT-sikkerheden.


gør bedre brug af eksterne specialisterKombinér interne ressourcer med eksterne specialister

Dermed ikke sagt, at en intern IT-afdeling mindst skal bestå af fire eller flere personer. Det kan sagtens give mening at have en eller flere generalister ansat til at overvåge den daglige drift, servicere generelt samt til at udføre simple patches og lignende opgaver. Man bør blot samtidig alliere sig med en IT-partner som kan varetage en eller flere af IT-afdelingens kerneopgaver. Herunder følger en kort gennemgang af de typiske partneraftaler og fordelene ved dem.


Drifts- og beredskabsaftale

Uanset om en virksomhed har to eller to tusind medarbejdere, skal netværket fungere stabilt og sikkert - hele tiden. Det kræver, at både kapaciteten, kvaliteten af hardwaren, opsætningen og sikkerheden er perfekt.  For sidstnævnte er det både adgang til netværket men også backup af data samt evt. også en disaster recovery plan, der bør fokuseres på.

I Codeex designer, implementerer og servicerer vi netværksløsninger inkl. flere sikkerhedsniveauer til både hoteller, store offentlige infrastrukturprojekter samt en lang række SMV´er. Du kan læse mere om vores netværksløsninger her. 

Fordelen er, at der i aftalen defineres et optimalt serviceniveau som leveres til en fast pris. Dermed opnår virksomheden både driftssikkerhed og et stabilt omkostningsniveau. 

A/S Løgstrup-Steel og Codeex driver IT-afdeling for 350 ansatte.

Aftale om drift og udvikling af IT-infrastrukturen

Med en beredskabsaftale varetager din partner alle virksomhedens serviceforpligtigelser over for virksomhedens netværksleverandør. Samtidig leverer din partner alle de nødvendige tekniske kompetencer til sparring og fejlretning inden for en i forvejen aftalt SLA.

Sidst men ikke mindst sørger partneren for, at virksomhedens IT-infrastruktur er umiddelbart skalerbar i forhold til både antal brugere, lokationer, ordrer og leverancer.

Din virksomhed kan med andre ord fokusere alle sine ressourcer på at skabe øget vækst. 

DANTECH har udliciteret hele sit IT-setup for at kunne fokusere 100 % på på vækst.


få let administration med maksimal it-sikkerhedLet administration og maksimal IT-sikkerhed

Med konsulentaftale leverer partneren specialistressourcer til udviklingsprojekter på time- eller projektbasis. Fordelen er, at adgang til specialistkompetencer til specifikke dele eller hele udviklingsprojekter sikrer et effektivt projektforløb samt bedst mulig udnyttelse af de eksisterende interne IT-kompetencer. Ved større projekter vil det ofte være en fordel også at tilknytte en IT-projektleder til at sikre overblik og fremdrift.

ATLANT3D fik hjælp til effektiv opsætning og administration af email-signaturer.

Vi hjælper desuden en lang række SMV´er med blandt andet endpoint-sikkerhed med DMARC, DKIM og SPF og samt penetrationstests, data-backup, patch management, undervisning i sikker brugeradfærd samt risikovurderinger og beredskabsplaner. Du kan læse mere om alle vores IT-sikkerhedsløsninger her. Tips til at vælge den rette partner

En partner skal selvfølgelig kunne levere de rette kompetencer – og i rette tid. Men man bør også kigge på om ens egen virksomhed har den rette størrelse i forhold til partnerens øvrige kunder.

Er man som virksomhed en lille fisk i en stor sø, vil man typisk få begrænset adgang til partnerens topkompetencer. Desuden vil man med stor sandsynligved blive nedprioriteret til fordel for større kunder i tilfælde af generelle nedbrud.

Omvendt skal man også være opmærksom på, om partneren har kompetencer og kapacitet nok til at kunne løse alle virksomhedens opgaver. Ellers kan man lige så godt vælge at tilføje flere interne ressourcer i stedet.


snak med den samme medarbejder hver gangOne-point-of-contact er afgørende

Skal man hver gang beskrive og forklare virksomhedens IT-infrastruktur før en opgave kan løses, spilder man – dyr – tid. Vælg derfor altid en partner, som fra start dedikerer én fast kontaktperson til jeres virksomhed. Det sikrer dyb forståelse af jeres løsning og udfordringer. Desuden slipper du for at skulle forklare virksomhedens IT-arkitektur og historik igen og igen ...

I Codeex Solutions besøger vores medarbejdere løbende de virksomheder, som de er kontaktpersoner for. Dermed sikres den nødvendige forståelse og indsigt i kundernes løsninger.

Udover den primære kontaktperson er vores helpdesk også altid klar til at hjælpe, både udkørende og via fjernsupport.

Næste serviceniveau er en lang række af tekniske specialister, der hjælper vores kunder med både udviklingsprojekter, fejlfinding og optimering af IT-sikkerhed. Alle er fastansatte inhouse-kompetencer. 


Flere input til en stabil og kosteffektiv drift?

Vil du være sikker på at få næste uges tips til en mere sikker, effektiv og fleksibel arbejdsplads, så tilmeld dig vores nyhedsbrev her - eller følg os på linkedin.Vil du vide mere om dine muligheder?

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvilken drift- og supportaftale som giver den bedste IT-drift og økonomi for din virksomhed. 

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte vores Salgsdirektør Frederik Bentler på fb@codeex.dk eller på 76 71 00 00.

Få mere viden og inspiration her

Hvad er batchplukning? Og hvad er fordelene?

Hvad er batchplukning? Og hvad er fordelene?

Batchplukning er en plukkemetode, hvor man i stedet for at plukke hver ordre individuelt plukker flere ordrer med lignende produkter eller...

Read More
Få en kryptisk løsning på dine IT-sikkerhedsudfordringer

Få en kryptisk løsning på dine IT-sikkerhedsudfordringer

Kryptografi er den mere end totusind år gamle kunst at omdanne almindelig tekst (klartekst) til en uforståelig form (krypteret tekst) ved hjælp af...

Read More
Fremtidens lagerløsninger del 2: Batchplukning, WMS og fastholdelse

Fremtidens lagerløsninger del 2: Batchplukning, WMS og fastholdelse

Læs blog nummer to om de seks generelle tendenser indenfor lager- og logistikløsninger. Denne gang handler det om yderligere...

Read More