2 min read

Dit brugte IT-udstyr er mere værd end du tror

Featured Image

Planlagt udskiftning af virksomhedens IT-udstyr giver gevinst for både datasikkerheden, CSR-regnskabet og økonomiafdelingen. Læs mere om fordelene, og hvordan du opnår dem i bloggen her. 

Gevinster på flere niveauer 

Når nye modeller med stærkere og hurtige processorer introduceres og indkøbes, er der samtidig lige så mange enheder, som skal bortskaffes. Den mest forsvarlige, professionelle og rentable måde er at sælge enhederne til en professionel re-user.

Udover at man ofte får et ikke ubetydeligt beløb for enhederne, sikrer man sig samtidig garanti og dokumentation for, at al virksomhedskritisk data er slettet korrekt, at alle krav ift. GDPR er overholdt samt en mulighed for at styrke sit CSR-regnskab og virksomhedens bundlinje for bæredygtighed.


Få penge og goodwill for dit brugte it udstyr


Planlæg dine udskiftninger og få mere for dit brugte udstyr

Ved sidste års lancering af den nye gen. 11 Intel processor faldt restværdien drastisk for enheder med gen. 5, 6 og 7. Det skyldtes, at re-use markedet blev oversvømmet med de gamle maskiner, da rigtig mange virksomheder benyttede lejligheden til at udskite medarbejdernes computere. 

En måde at beskytte sig mod disse "generationsbestemte" værditab er at planlægge udskiftningen af sine enheder så tidligt som muligt, så man kan nå at realisere værdien af sine brugte enheder, før markedet oversvømmes. Det er dog en både kostbar og besværlig proces at skifte og sælge alle enheder selv. Og man skal være hurtig!

En anden – og bedre - løsning er hurtigst muligt at indgå en afsætningsaftale med en re-user om det udstyr, man ønsker at udfase. Fordelen er, at prisen for de udfasede enheder aftales på forhånd - dvs. før værdien for alvor falder – men at du selv bestemmer, hvornår du vil udskifte dine enheder. Det kan du læse mere om her.


Gør dig klar til EU taxonomien

Lige nu udrulles EU´s taxonomi-ordning. Taxonomi-ordningenen skal sikre, at ikke kun de miljømæssige konsekvenser af en virksomheds direkte aktiviteter (produktionen) og deres påvirkning af miljøet registreres og måles. Fremover skal også de indirekte konsekvenser af virksomhedens aktiviteter måles og registreres, fx udslippet fra pendlende medarbejdere, distributionskæden og frokostordningen.

Taxonomien træder i kraft for børsnoterede virksomheder og finansielle virksomheder i 2022. Disse virksomheder skal nu registrere og dokumentere både den direkte og indirekte miljømæssige påvirkning af deres aktiviteter. Som en konsekvens heraf vil disse virksomheder kræve af deres leverandører og deres underleverandører at de også dokumenterer både direkte og indirekte miljømæssige påvirkninger.

Læs mere om EU taxonomien og om, hvorfor det på sigt betaler sig at etablere en baseline allerede nu. 


Dokumenteret og GDPR-compliant datasletning

Arbejder du i en virksomhed, hvor medarbejderne har med personfølsomme oplysninger at gøre? Hvis det er tilfældet, så ved du også, at det er vigtigt at få alle data korrekt af hensyn til kunder og GDPR-krav. Det er derfor centralt at dette gøres sikkert, og at man kan dokumentere hele processen og resultatet. 


Læs mere om datasikkerhed


Gør noget godt for miljøet


Gør dine brugte computere grønne

Når du lader en professionel re-user tage sig af bortskaffelse af virksomhedens brugte IT-udstyr, sikrer du at alle regulativer overholdes og at udstyret enten genanvendes eller destrueres på den mest bæredygtige vis. Dokumentationen for videresalg eller destruktion kan leveres på præcis dén måde, som passer bedst til din virksomheds CSR-regnskab.  

Vi gør processen nem for dig

Hos Codeex har vi mange års ekspertise og erfaring med genanvendelse af it-udstyr. Vi gør processen så nem som overhedet mulig for dig, og vi overholder naturligvis dansk og europæisk miljølovgivning omkring håndtering af brugt IT og elektronik.

Vores samarbejdspartnere er certificeret ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001, og efterlever lovgivning om Anti Landfill og eksport af affald. Herunder kan du se en simpel beskrivelse af processen. Vi står for alle dele af processen, inkl. opstilling og afhentning af en eller flere aflåste "afleveringsbure" hos dig. 

infographic_processen

 

Vil du vide mere eller have et
konkret tilbud på dit brugte udstyr?

Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om dine og din virksomheds muligheder. Og vi giver selvfølgelig også altid gerne et uforpligtende tilbud på datasletning og videresalg af dit brugte udstyr.   

Få mere viden og inspiration her

Optimal email-sikkerhed med DKIM, SPF og DMARC

Hver dag udveksler stort set alle typer og størrelser af virksomheder fortrolige data med kunder, forretningspartnere og leverandører. Det kan fx...

Read More

Digitalisér dit lager på tre dage

Mange beslutningstagere og IT-chefer tror, at en digitalisering af virksomhedens lager- og logistikløsning med virksomhedens ERP-system vil være en...

Read More

Iiyama skærme: Du kan se forskellen med det samme

Af og til dukker der nye interessante brands op. Brands som tilbyder tekniske løsninger på højt niveau til attraktive priser. Iiyama har produceret...

Read More