Skip to the main content.
Webshop

2 min read

Brug GHG-protokollen til at dokumentere CO2-emission ift. EU taksonomien

Featured Image

Umiddelbart er kun virksomheder i regnskabsklasse D forpligtet til at indrapportere deres C02-emissioner. Men fordi virksomhederne også skal dokumentere deres underleverandørers CO2-emissioner, er det nødvendigt for underleverandører at kunne dokumentere deres CO2-emission, hvis de vil forsætte som leverandører. Her kan du læse om, hvordan du dokumenterer din virksomheds CO2-emissioner via GHG-protokollen.


For at opfylde EU taksonomien skal alle virksomheder i regnskabsklasse D indberette al direkte og indirekte miljøbelastning for 2022 på linje med virksomhedens økonomiske resultater i årsregnskabet for 2022.


Dokumentér din virksomheds C02-emissioner via GHG-protokollen

For at lette og ensrette indberetningen af CO2-emissioner er det vedtaget, at virksomheder i regnskabsklasse D (og i regnskabsklasse C fra 2023) skal følge bestemmelserne i EU´s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

For at opfylde CSRD skal virksomheden have en overordnet strategi samt en ensartet og konsekvent måling og indrapportering af virksomhedens miljøpåvirkning, også kaldet virksomhedens ”baseline”. Den mest effektive måde at skabe denne baseline er ved at følge GHG protokollen.


website-blog-article-eu-parliament

GHG-protokollen består af 3 Scopes

I GHG protokollen er defineret 3 Scopes for beregning af en virksomheds CO2-udledning. Det overordnede skel er mellem direkte og indirekte udledte emissioner.

Direkte CO2-emissioner stammer fra virksomhedens egne lokaliteter og maskiner, fx afbrænding af gas, udledning fra produktionsprocesser og drift. Disse emissioner skal registreres under Scope 1

De indirekte C02-emissioner er delt i Scope 2 og Scope 3:

Under Scope 2 hører CO2-emissioner fra produktion af den energi, virksomheden køber til opvarmning, drift af maskinel og forbruger i fht transport.

Under Scope 3 hører CO2-emissioner fra de dele af virksomhedens værdikæde, som virksomheden ikke direkte kontrollerer. Herunder CO2-emission fra underleverandørers drift, produktion og transport (”upstream”) samt emissioner i forbindelse med brug og bortskaffelse af produkter, fx virksomhedens IT-drift og hardware (”downstream”).


Scope 3 har størst betydning

Det er i Scope 3, at langt største del af virksomhedens CO2-emissioner finder sted. Primært fordi der i Scope 3 indregnes de CO2-emissioner, som virksomhedens leverandører skaber ved produktionen af de varer og/eller ydelser, som indkøbes til virksomhedens produktionsproces. Samtidig indgår også CO2-emissioner fra indkøb og brug af udstyr til virksomhedens daglige drift i Scope 3.

Derfor er det i Scope 3, at de største reduktioner i CO2-emissioner year-on-year kan dokumenteres.

Du kan læse mere om de 3 Scopes, GHG-protokollen og den principper her


Hardware og IT har stod betydning for din virksomheds co2-emissioner

Scope 3 består af 15 kategorier – man vælger selv

Når en virksomhed rapporterer ud fra GHG-Protokollen, skal der rapporteres på samtlige emissioner fra Scope 1 og 2. For Scope 3 emissioner skal virksomheden kun rapportere på udvalgte områder. Det skyldes, at Scope 3 emissionerne er inddelt i hele 15 kategorier, heraf 8 ”upstream” og 7 ”downstream”. Afhængigt af virksomhedens type, vil nogle kategorier være meget relevante, mens andre ikke vil.

Du kan se alle 15 kategorier i Scope 3 her.


Skal vi hjælpe dig?

Som leverandør af IT-hardware, infrastruktur, cloudløsninger og services beregner og dokumenterer vi CO2-emissionen fra både virksomhens egen IT-infrastruktur (Scope 1) og virksomhedens leverandørers IT-arkitektur (Scope 3).

Samtidig kan vi via vores omfattende database sikre, at fremtidige indkøb af hardware og software ”koster” mindst muligt i CO2 emissioner samt opbygge datamodeller for kontinuerlig og sammenlignelig indsamling af Co2-data.

Sidst men ikke mindst hjælper vi med at beregne og dokumentere din virksomheds CO2-emission fra de øvrige kategorier i Scope 3 og i overensstemmelse med GHG-protokollen.

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak om, hvordan du kommer videre i forhold til EU-taksonomien og dokumentation af din virksomheds CO2 emissioner.

Telefon: 22 76 75 45
E-mail: je@codeex.dk

Jimmi Ekberg
Partner

Få mere viden og inspiration her

Få en kryptisk løsning på dine IT-sikkerhedsudfordringer

Få en kryptisk løsning på dine IT-sikkerhedsudfordringer

Kryptografi er den mere end totusind år gamle kunst at omdanne almindelig tekst (klartekst) til en uforståelig form (krypteret tekst) ved hjælp af...

Read More
Fremtidens lagerløsninger del 2: Batchplukning, WMS og fastholdelse

Fremtidens lagerløsninger del 2: Batchplukning, WMS og fastholdelse

Læs blog nummer to om de seks generelle tendenser indenfor lager- og logistikløsninger. Denne gang handler det om yderligere...

Read More
Hvad er IT-afdelingens fremtidige rolle?

Hvad er IT-afdelingens fremtidige rolle?

IT har altid været en kritisk del af enhver organisations processer og infrastruktur. Men i takt med at nutidens medarbejdere er blevet udstyret med...

Read More