2 min read

Få IT-Branchens 7 råd til indkøb af bæredygtige IT-løsninger

Featured Image

Danmarks største brancheorganisation for it- og televirksomheder; IT-Branchen, har netop udgivet en række nye anbefalinger til indkøb af bæredygtige IT-løsninger. Her får du en kort gennemgang af de 7 råd samt linket til en dybere gennemgang af dem.


Der bliver arbejdet på højtryk med den grønne agenda. Fx viser en analyse fra Dansk Erhverv viser, at tre ud af fire virksomheder, er i gang med at omstille deres virksomhed til en mere bæredygtig fremtid. Samt at 45 % af disse virksomheder allerede har sat sig konkrete mål for reduktion af deres CO2-udledninger. Ydermere arbejder fire ud af ti af virksomhederne med at realisere klimamål, der overgår det politisk fastsatte danske mål om 70% CO2-reduktion i 2030.

Så ambitiøse mål kræver selvfølgeligt, at der ses på alle dele af virksomhedens CO2-udledning. Og her kan især energiforbruget til virksomhedens IT-infrastruktur være interessant. Fx bruger en enkelt server mellem 2.000 og 4.000 kWh strøm om året. Det er lige så meget, som en gennemsnitlig dansk familie bruger i en lejlighed eller et parcelhus.

Er man en større virksomhed med mange ansatte (fx 100 eller derover), så er der desuden også mulighed for at reducere sit CO2-aftryk ved at vælge hardware fra de mest bæredygtige producenter. For at hjælpe dansk erhvervsliv har IT-Branchen udarbejdet 7 konkrete anbefalinger til indkøb af bæredygtig IT.

 1. Skab sammenhæng til grønne målsætninger og intern opbakning i organisationen
  Virksomhederne skal først og fremmest have nogle grønne mål, så man kan skitsere nogle veje til, hvordan bæredygtigt indkøb af it kan bidrage til virksomhedens grønne ambitioner.

 2. Indgå i en markedsdialog
  IT-Branchen anbefaler, at virksomhederne indgår i en aktiv dialog med it-leverandørerne for at afdække, hvilke bæredygtigheds- og miljøkrav markedet kan leve op til og dokumentere. Det sikrer, at man kan stille relevante og realistiske mål ift. bæredygtigt indkøb.

 3. Stil krav om ansvarlighed i leverandørkæden
  Stil relevante og rimelige krav om, at it-leverandørerne sikrer gode arbejdsforhold og miljøbeskyttelse i leverandørkæden iht. internationale standarder som f.eks. Responsible Business Alliance, FN, ILO og OECD.

 4. Gør dit it-indkøb cirkulært
  Tænk cirkulær økonomi og it-produkters livscyklus ind i deres indkøbsproces, så man kan være medvirkende til, at det overordnede energi- og materialebrug nedsættes.

 5. Se på it-produktets totalomkostninger frem for indkøbspris
  Virksomhederne bør også benytte Total Cost of Ownership (TCO) som økonomisk tildelingskriterium i stedet for den rene indkøbspris. TCO-tilgangen gør det muligt at tilvælge produkter, der forbruger færre ressourcer og dermed også har en lavere pris målt over hele produktets levetid.

 6. Anvend et klart og fair vurderingsgrundlag med vægt på bæredygtighed
  Anvend målbare, realistiske og sammenlignelige vurderingskriterier for at sikre gennemskuelighed og et fair konkurrencegrundlag. IT-Branchen foreslår desuden, at du som indkøbere benytter sociale og miljømæssige krav både som kvalifikationskrav/minimumskrav og som tildelingskriterier.

 7. Skab en løbende dialog om grønne gevinster med din leverandør
  IT-Branchen anbefaler, at parterne fastholder en løbende, struktureret dialog mht. de bæredygtighedskrav, der er opstillet i udbudsmaterialerne/indkøbsaftalerne.

Her et link til en uddybning af hver af de 7 anbefalinger på IT-Branchens site. 


Få penge og goodwill for det brugte IT-udstyr

Vidste du, da 80% af CO2-udledningen fra en computer stammer fra selve produktionen af computeren? Alene dette faktum er grund nok til at kigge seriøst på, hvordan virksomheden kan sikre, at brugte computere genanvendes.

Når nye modeller med stærkere og hurtige processorer introduceres og indkøbes, er der samtidig lige så mange enheder, som skal bortskaffes. Den mest forsvarlige, professionelle og rentable måde er at sælge enhederne til en professionel re-user.

Udover at man ofte får et ikke ubetydeligt beløb for enhederne, sikrer man sig samtidig garanti og dokumentation for, at al virksomhedskritisk data er slettet korrekt, at alle krav ift. GDPR er overholdt samt en mulighed for at styrke sit CSR-regnskab.

I vores miljøberegner kan du se den konkrete CO2-reduktion, du opnår ved at sikre genanvendelse af dit brugte udstyr.

Du kan læse mere om, hvorfor en struktureret og bæredygtig tilgang til udskiftning af virksomhedens hardware giver fordele i forhold til GDPR, bundlinjen og CSR-regnskabet her.


Vi kan hjælpe dig med at reducere CO2-udledningen

Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om dine og din virksomheds muligheder. Og vi giver selvfølgelig også altid gerne et uforpligtende tilbud på en korrekt skalering af servere og storage eller på struktureret og bæredygtig udskiftning af medarbejdernes hardware.

Få mere viden og inspiration her

Hvad er WMS lagerstyring? Og hvad er fordelene?

Et WMS lagerstyringssystem giver mulighed for at begrænse lageromkostningerne, effektivisere pluk, pak og levering samt reducere fejlleverancer og...

Read More

Hvad er RFID? Og hvad kan RFID?

RFID betyder radio-frekvens-identifikation og er en teknologi, der identificerer varer via radiobølger i stedet for manuelle scanninger af...

Read More

Medarbejderne vil have fleksibilitet – men hvad er ”fleksibilitet”?

Kolleger og medarbejdere der pludselig tager orlov eller siger op uden at have et andet job, bliver mere og mere normalt. Nogle gør det for at få en...

Read More