2 min read

Dokumentation af CO2-emissioner bliver en konkurrencefordel

Featured Image

I 2021 vedtog EU den såkaldte Taxonomy Climate Delegated Act for at sikre, Parisaftalens målsætning om et klimaneutralt EU inden 2050. Taksonomien skal sikre, at erhvervslivet understøtter den grønne omstilling ved at måle og indrapportere deres CO2-emissioner via GHG-protokollen. Virksomheder som ikke lever op til kravene, bliver straffet. Efterlever man kravene, er der til gengæld betydelige forretningsmuligheder at hente. Det kan du læse mere om her.

I første omgang er det virksomheder i regnskabsklasse D og C, som bliver direkte berørt af EU taksonomien. Men eftersom EU taksonomien pålægger disse virksomheder også at dokumentere deres underleverandørers CO2-emissioner, vil underleverandørerne skulle kunne dokumentere deres CO2-emissioner.

For underleverandørerne betyder det, at jo før man kan levere den nødvendige dokumentation for sine CO2-emissioner, jo mere attraktiv bliver man som underleverandør for både nuværende og potentielle kunder.

Dokumentationen af virksomhedens CO2-emissioner bliver en direkte konkurrencefordel.

Du kan læse mere om EU taksonomien her.


eu virksomheder bliver mere attraktive for investering

Virksomheden bliver mere attraktiv for banker og opkøb

Fordi investorer og banker tænker langsigtet, når de investerer i virksomheder eller tilbyder finansieringsløsninger, vil virksomheder der aktivt måler og arbejder med deres CO2-emissioner i fht. EU taksonomiens bestemmelser få en række væsentlige fordele.

Allerede nu får virksomheder som arbejder aktivt med at reduceres deres CO-emissioner adgang til bedre finansieringsmuligheder generelt, herunder tilbud om ekstra lave renter og generelt mere attraktive lånebetingelser.

Har man ambitioner om at få investorer ind eller skal virksomheden modnes til salg, vil en aktiv tilgang til EU taksonomien gøre virksomheden mere attraktiv for langsigtede investorer og dermed resultere i en højere værdiansættelse af virksomheden.Bliv klogere på EU taksonomien og din virksomheds muligheder

For at sikre ensartet indrapportering og sammenlignelighed på tværs af brancher og mellem virksomheder skal dokumentationen af en virksomheds CO2-emissioner foretages med udgangspunkt i GHG-protokollen.

GHG-protokollen tager udgangspunkt i seks dokumentationsprincipper samt tre Scopes for udledning:

  • Scope 1 fokuserer på virksomhedens direkte emissioner

  • Scope 2 fokuserer på indirekte udledning fra energi indkøb til virksomhedens drift og produktion

  • Scope 3 fokuserer på virksomhedens indirekte udledninger fra 8 ”upstream” kategorier samt 7 ”downstream” aktiviteter. Det er dog ikke alle kategorier, virksomheden skal levere dokumentation for.

Du kan læse mere om de tre Scopes og de 15 kategorier i Scope 3 her.


Reduktion i CO2-emission giver potentielt flere penge på bundlinjen

Gør reduktion af CO2-emissioner til en konkurrencefordel

Da Scope 3 står for langt den største mængde CO2-udledning anbefaler vi, at man starter med at dokumentere virksomhedens CO2-emissioner i Scope 3.

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak om, hvordan du kommer i gang med at måle og dokumentere din virksomheds CO2-emissioner via GHG-protokollen og dermed lever op til EU taksonomien.

Telefon: 22 76 75 45
E-mail: je@codeex.dk

Jimmi Ekberg
Partner

Få mere viden og inspiration her

Optimal email-sikkerhed med DKIM, SPF og DMARC

Hver dag udveksler stort set alle typer og størrelser af virksomheder fortrolige data med kunder, forretningspartnere og leverandører. Det kan fx...

Read More

Digitalisér dit lager på tre dage

Mange beslutningstagere og IT-chefer tror, at en digitalisering af virksomhedens lager- og logistikløsning med virksomhedens ERP-system vil være en...

Read More

Iiyama skærme: Du kan se forskellen med det samme

Af og til dukker der nye interessante brands op. Brands som tilbyder tekniske løsninger på højt niveau til attraktive priser. Iiyama har produceret...

Read More