3 min read

Bæredygtig IT er godt - også for bundlinjen

Featured Image

IT- og televirksomhedernes brancheorganisation IT-Branchen, har udgivet en række anbefalinger til indkøb af bæredygtige IT-løsninger. Her får du en kort gennemgang af de 7 råd samt et link til en dybere gennemgang.


En analyse fra Dansk Erhverv viser, at tre ud af fire virksomheder er i gang med at omstille deres virksomhed til en mere bæredygtig fremtid. Desuden har 45 % af disse virksomheder allerede opsat konkrete mål for reduktion af deres CO2-udledninger. Ydermere arbejder fire ud af ti af virksomheder med at realisere klimamål, der overgår det politisk fastsatte danske mål om 70 % CO2-reduktion i 2030.

Så ambitiøse mål kræver selvfølgelig, at der kigges nærmere på alle dele af virksomhedens CO2-udledning. Fx kan energiforbruget til virksomhedens IT-infrastruktur være interessant at kigge nærmere på. En enkelt server kan bruge snildt bruge mellem 2.000 og 4.000 kWh strøm om året. Det er lige så meget, som en gennemsnitlig dansk familie bruger i en lejlighed eller et parcelhus. Dét regnestykke samt hvordan du reducerer virksomhedens CO2-udledning fra sine servere, kan du læse mere i Energistyrelsens Serverrumsvejledning.


blog-article-groen-it-faar-bundlinjen-til-at-vokse-01


Virksomheder kan også reducere sit CO2-aftryk ved at vælge hardware fra de mest bæredygtige hardwareproducenter. For at hjælpe dansk erhvervsliv har IT-Branchen udarbejdet 7 konkrete anbefalinger til indkøb af bæredygtig IT.

 1. Skab sammenhæng til grønne målsætninger og intern opbakning i organisationen
  Virksomhederne skal først og fremmest have nogle grønne mål, så man kan skitsere nogle veje til, hvordan bæredygtigt indkøb af it kan bidrage til virksomhedens grønne ambitioner.

 2. Indgå i en markedsdialog
  IT-Branchen anbefaler, at virksomhederne indgår i en aktiv dialog med it-leverandørerne for at afdække, hvilke bæredygtigheds- og miljøkrav markedet kan leve op til og dokumentere. Det sikrer, at man kan stille relevante og realistiske mål ift. bæredygtigt indkøb.

 3. Stil krav om ansvarlighed i leverandørkæden
  Stil relevante og rimelige krav om, at it-leverandørerne sikrer gode arbejdsforhold og miljøbeskyttelse i leverandørkæden iht. internationale standarder som f.eks. Responsible Business Alliance, FN, ILO og OECD.

 4. Gør dit it-indkøb cirkulært
  Tænk cirkulær økonomi og it-produkters livscyklus ind i deres indkøbsproces, så man kan være medvirkende til, at det overordnede energi- og materialebrug nedsættes.

 5. Se på it-produktets totalomkostninger frem for indkøbspris
  Virksomhederne bør også benytte Total Cost of Ownership (TCO) som økonomisk tildelingskriterium i stedet for den rene indkøbspris. TCO-tilgangen gør det muligt at tilvælge produkter, der forbruger færre ressourcer og dermed også har en lavere pris målt over hele produktets levetid.

 6. Anvend et klart og fair vurderingsgrundlag med vægt på bæredygtighed
  Anvend målbare, realistiske og sammenlignelige vurderingskriterier for at sikre gennemskuelighed og et fair sammenligningsgrundlag. IT-Branchen foreslår desuden, at indkøbere indfører sociale og miljømæssige kvalifikationskrav eller minimumskrav som tildelingskriterier.

 7. Skab en løbende dialog om grønne gevinster med din leverandør
  IT-Branchen anbefaler, at parterne fastholder en løbende, struktureret dialog mht. de bæredygtighedskrav, der er opstillet i udbudsmaterialerne/indkøbsaftalerne.

Her et link til en uddybning af hver af de 7 anbefalinger på IT-Branchens site. Få penge og goodwill for det brugte IT-udstyr

Vidste du, at 80% af CO2-udledningen fra en computer stammer fra selve produktionen af computeren? Alene dette faktum er grund nok til at kigge seriøst på, hvordan virksomheden kan sikre, at brugte computere genanvendes.

I Codeex anbefaler vi især fire udvalgte leverandører af computere. Her kan du læse mere om, hvorfor vi anbefaler bærbare fra Lenovo til virksomheder med fokus på at reducere deres CO2-udledninger.

Når nye modeller med stærkere og hurtige processorer introduceres og indkøbes, er der samtidig lige så mange enheder, som skal bortskaffes. Den mest forsvarlige, professionelle og rentable måde er at sælge enhederne til en professionel re-user.

Udover at man ofte får et ikke ubetydeligt beløb for enhederne, sikrer man sig samtidig garanti og dokumentation for, at al virksomhedskritisk data er slettet korrekt, at alle krav ift. GDPR er overholdt samt en mulighed for at styrke sit CSR-regnskab.


blog-article-groen-it-faar-bundlinjen-til-at-vokse-02


EU taxonomien bliver et ekstra incitament

Lige nu udrulles EU´s taxonomi-ordning. Taxonomi-ordningen skal sikre, at ikke kun de miljømæssige konsekvenser af en virksomheds direkte aktiviteter (produktionen) og deres påvirkning af miljøet registreres og måles. Fremover skal også de indirekte konsekvenser af virksomhedens aktiviteter måles og registreres, fx udslippet fra pendlende medarbejdere, distributionskæden og frokostordningen.

Taxonomien træder i kraft for børsnoterede virksomheder og finansielle virksomheder i 2022. Disse virksomheder skal nu registrere og dokumentere både den direkte og indirekte miljømæssige påvirkning af deres aktiviteter. Som en konsekvens heraf vil SMV´er som er underleverandører til virksomheder, der er direkte omfattet af EU taxonomien opleve stigende krav til dokumentation af omfanget af deres CO2-udledningen. 

Du kan læse mere om EU taxonomien, og hvad der skal til for at opfylde den her. Vil du vide mere om, hvordan du bedst muligt forholder dig til EU taxonomien, og hvorfor etableringen af en baseline bør være din virksomheds første skridt, så kontakt os.

Vi kan hjælpe dig med at reducere CO2-udledningen

Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om dine og din virksomheds muligheder. Og vi giver selvfølgelig også altid gerne et uforpligtende tilbud på en korrekt skalering af servere og storage eller på struktureret og bæredygtig udskiftning af medarbejdernes hardware.

Få mere viden og inspiration her

Optimal email-sikkerhed med DKIM, SPF og DMARC

Hver dag udveksler stort set alle typer og størrelser af virksomheder fortrolige data med kunder, forretningspartnere og leverandører. Det kan fx...

Read More

Digitalisér dit lager på tre dage

Mange beslutningstagere og IT-chefer tror, at en digitalisering af virksomhedens lager- og logistikløsning med virksomhedens ERP-system vil være en...

Read More

Iiyama skærme: Du kan se forskellen med det samme

Af og til dukker der nye interessante brands op. Brands som tilbyder tekniske løsninger på højt niveau til attraktive priser. Iiyama har produceret...

Read More